Speciaal rapport - Vooruitblik op de septemberbijeenkomst van de ECB

Enrique Díaz-Álvarez04/sep/2014Speciale rapporten

Gedurende de hele zomer was er geen goed economisch nieuws uit de eurozone. In het tweede kwartaal stagneerde de groei in een voortzetting van de ‘permanente recessie’ waarin de Europese economie zich al drie jaar bevindt. Alle indicatoren (vooral de PMI-index) wijzen op een verdere vertraging van de economische groei. De jaarlijkse inflatie daalde in juli met 0,3% bijna tot het nulpunt. Achter dit gemiddelde verbergt zich de deflatie in landen met gevaarlijke hoge privé- en staatsschulden zoals Italië en Spanje.

Terwijl we drie maanden terug als een van de weinige analisten drastisch ingrijpen door de ECB voorspelden, is dit nu de consensus geworden. Onderstaand beschrijven we (in volgorde van waarschijnlijkheid) de maatregelen die ECB tijdens de bijeenkomst vanmiddag waarschijnlijk zal nemen.

ZEER WAARSCHIJNLIJK:

1) Het uitbreiden en goedkoper maken van de TLTRO lange-termijnfinanciering voor banken die in juni was aangekondigd.

2) Een nieuwe verlaging van de herfinancieringsrente met tot 0,15%, waardoor deze praktisch gezien op nul uitkomt en een verlaging van de depositorente voor bankreserves waardoor deze onder de 0% terecht komt. Het directe effect van deze maatregel zal klein zijn, maar het is een belangrijk signaal dat de ECB bereid is in te grijpen.

TOT DE MOGELIJKHEDEN BEHOREN:

3) Een aankondiging van een ABS- (asset-backed security) programma. Het recente bericht dat Blackrock is aangenomen als adviseur, geeft aan dat de uitvoering van deze veelbesproken maatregel dichterbij komt.

4) Hoewel dit afwijkt van de etiquette van de ECB, verwachten we gezien de ernst van de economische situatie hernieuwde pogingen omde euro ‘naar beneden te praten’.

5) Meer details over de timing, omvang en het toepassen van kwantitatieve geldverruiming in de vorm van het opkopen van staatsobligaties en het specifieke scenario waarin deze maatregel genomen zal worden.

ONWAARSCHIJNLIJK, MAAR KAN NIET WORDEN UITGESLOTEN:

6) Het feitelijke begin van kwantitatieve geldverruiming door het opkopen van staatsboligaties.

7) Expliciete maatregelen ter verzwakking van de euro die verder gaan dan poltieke druk en lobbyen.
De maatregelen 1 tot en met 5 behoren tot het meest waarschijnlijke scenario. Toch blijft er veel onzekerheid over het precieze beleid. Als we daar nog het extreme pessimisme over de euro aan toevoegen, zijn extreme schommelingen in beide richtingen niet onwaarschijnlijk. We adviseren om eventuele valutarisico’s in euro’s af te dekken voordat het echte vuurwerk vanmiddag begint.

Voor meer informatie over onze valutadiensten en voor andere vragen kunt u ons emailen of bellen op 020 217 0810.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.