Britse pond gesteund door uitslag Schots referendum; euro lijdt onder gebrek aan belangstelling TLTRO’s

Enrique Díaz-Álvarez23/sep/2014Valuta-updates

De mogelijkheid van Schotse onafhankelijkheid zorgde afgelopen week voor een van de grootste valutarisico’s uit de recente geschiedenis. Nadat een meerderheid van de Schotten het voorstel in een referendum verwierp, reageerde het Britse pond met een lichte stijging waaruit samen met het grote aantal long-posities bleek dat de markten deze uitslag al verwachtten. Toch hield het pond aan het einde van de week gelijk met de dollar, terwijl de euro daalde na gebrek aan belangstelling voor de TLTRO’s: de banken namen van de aangeboden financiering maar 83 miljard af. Dit bevestigt onze verwachtingen van verdere kwantitatieve geldverruiming vóór het einde van het jaar. Dit lijkt nu de consensus op de markten te worden, aangezien de euro daalde tegen alle andere grote valuta’s behalve de yen, die met eigen problemen kampt.
 

GBP

Het vooruitzicht voor de Britse economie verbeterde door de uitslag van het Schotse referendum aanzienlijk door het wegvallen van een grote bron van macro-economische onzekerheid. Nu richten de markten zich volledig op de vraag wanneer de Bank of England de eerste renteverhoging zal doorvoeren. We voorspellen dat de eerste verhoging pas in het tweede kwartaal van 2015 plaatsvindt. De notulen van de septemberbijeenkomst ondersteunen deze verwachting. Toen werd er ondanks de inflationaire druk, teleurstellende ontwikkelingen in de eurozone en risico’s in de wereldpolitiek met 7 stemmen tegen 2 tegen een verhoging gestemd. De werkloosheid bleef sneller dalen dan verwacht, maar dit had meer te maken met een dalende arbeidsparticipatie dan met banengroei. De reële lonen bleven dalen. Hoewel deze cijfers op feitelijke groei wijzen, is er voor de Bank of England weinig druk op de rente op korte termijn te verhogen.
 

EUR

Gedurende een rustige week in de eurozone kwam het belangrijkste nieuws van de banken die gebruik maakten van de door de ECB aangeboden TLTRO’s. In totaal namen ze maar 83 van de verwachte 150 miljard euro aan extreem goedkope leningen af. Uit dit teleurstellende cijfer blijkt dat het stoppen van de deflatie en het afbouwen van de hefbomen in de eurozone lastiger zal zijn dan verwacht. Er was gematigd positief nieuws over de inflatie die in augustus op jaarbasis toenam van 0,3% naar 0,4%. Toch werd ook dit overschaduwd door een scherpe daling in inflatieverwachtingen voor de lange termijn. De inflatieswaprente op vijf jaar daalde weer en ligt nu op het dieptepunt dat bereikt werd gedurende de staatschuldencrisis. Het moge duidelijk zijn dat de maatregelen van de ECB om de deflatiedruk te verminderen tot dusver onvoldoende waren en we blijven ervan overtuigd dat er gedurende het laatste kwartaal van 2014 meer zullen volgen.
 

USD

De verklaring van de FOMC vorige week was tegenstrijdig wat betreft de timing van de renteverhogingen in de Verenigde Staten. In de verklaring viel weer de term “considerable time” met betrekking tot de periode tussen het afronden van de geldverruimingsmaatregelen en de eerste renteverhoging. Toch stegen de zogenaamde “dots”, die de individuele verwachtingen van de leden voor de toekomstige rente weergeven. De mediaan van de verwachte rente tegen het einde van 2015 steeg met 0,25% tot bijna 1,5%. Voor het einde van 2016 steeg de mediaan bijna een half procent tot krap 3%. Dit zou de snelste rentestijging sinds de crisis van 2008-2009 zijn en een teken dat de Federal Reserve de rente tegen het einde van het eerste kwartaal van 2015 – eerder dan de Bank of England – verhoogt. Dit provocerende bericht van de Fed ondersteunde de dollar die vorige week sterk steeg ten opzichte van vrijwel alle grote valuta’s behalve het pond.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.