Speciaal rapport - Verwachting renteverhogingen Fed en B of E

Hidde Rupp29/sep/2014Valuta-updates

Nu na het Schotse referendum een grote bron van onzekerheid is weggevallen, richten de markten zich op de middellange termijn op de timing van de aankomende renteverhogingen door de Bank of England en de Federal Reserve Bank. Het was onze voorspelling dat de Fed als eerste de rente verhoogt, met vlak daarna de Bank of England. Toch is het zinvol om te luisteren naar wat de centrale banken zelf zeggen en te kijken welke renteverwachtingen de wisselkoersen al hebben beïnvloed.

Het rentetarief van de Bank of England staat momenteel op 0,5%. Met de eerste verhoging zou dat 0,75% worden. Zoals we hieronder kunnen zien, houden de markten al rekening met een kans van 50% dat de verhoging tijdens de maartbijeenkomst plaatsvindt.

1-graph
De rente van de Federal Reserve voor daggelduitzettingen zonder onderpand ligt echter tussen de 0 en 0,1%. Er mag worden aangenomen dat dit tarief in eerste instantie wordt verhoogd naar een voorzichtige 0,25%. Zoals we kunnen zien in de onderstaande grafiek, gaat de markt uit van een kans van 50% dat dit ook in maart 2015 zal gebeuren, om precies te zijn, tijdens de bijeenkomst op 18 maart.

2-graph
Hier kunnen we afleiden dat de markt rekening houdt met een nagenoeg gelijktijdige verhoging waarbij de Bank of England een fractie sneller is.

We zijn het grotendeels eens met de markt wat betreft de timing van de Federal Reserve. Verder zijn in de onderstaande grafiek de verwachtingen van de individuele FOMC-leden te zien voor de rente aan het einde van ieder jaar (de zogenaamde ‘dots’). De mediaan voor 2015 is nu gestegen naar bijna 1,5%. Om tegen het einde van 2015 (met stappen van 0,25% per bijeenkomst) een dergelijk niveau te bereiken, moet op zijn laatst tijdens de bijeenkomst op 18 maart een begin worden gemaakt.

Figuur 1: Overzicht van de verwachtingen van de FOMC-leden van het monetair beleid
3.-graph

Figuur 2: Juiste moment aanscherpen monetair beleid
4-graph
De lengte van iedere staaf in figuur 1 geeft het aantal FOMC-leden weer dat op basis van correct monetair beleid in dat jaar de eerste renteverhoging van 0% naar 0,25% verwacht. De blauwe cirkels in figuur 2 geven de waarde aan (afgerond op ¼%) van de juiste rentestand aan het einde van dat kalenderjaar en op lange termijn.

De Bank of England heeft meer flexibiliteit, want ze hebben geen uitspraken gedaan over de specifieke timing van de renteverhogingen. Verder verwachten we dat matige groeicijfers in Europa de groei van de Britse economie zullen vertragen. Hoewel de Britse werkloosheid snel daalt, is er geen lonendruk. De reële lonen zijn zelfs gekrompen.

Conclusie

We verwachten met een waarschijnlijkheid van 50% dat de Federal Reserve de eerste renteverhoging in maart 2015 doorvoert in lijn met de verwachtingen van de markt. Wat betreft de verhogingen door de Bank of England vinden we de verwachtingen echter te voorbarig. We voorspellen dan ook geen renteverhoging vóór april of mei 2015.

Als u advies wilt over de invloed van renteverhogingen en –verschillen op uw valutatransacties, kunt u ons e-mailen of bellen op 020 217 0810.

Printen

Geschreven door Hidde Rupp

Nederlandse Marketing Executive met een achtergrond in internationale handel, buitenlandse talen en interculturele communicatie.