Interview met de Chief Risk Officer van Ebury

Hidde Rupp21/okt/2014Uncategorised

Ieder bedrijf dat zaken doet met het buitenland zou zich bewust moeten zijn van de valutarisico’s die hieruit voortvloeien. Koersschommelingen kunnen de financiële winstgevendheid en/of effectiviteit van een organisatie sterk beïnvloeden, maar met een effectief risicobeheer en marktkennis kunnen deze risico’s grotendeels worden vermeden. Chief Risk Officer Enrique Diaz staat aan het hoofd van ons analistenteam in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis wordt Enrique door Bloomberg beschouwd als een nauwkeurige voorspeller van marktbewegingen. Dankzij zijn expertise kan Ebury haar cliënten cruciaal inzicht geven in de te verwachten marktontwikkelingen.

Voordat hij begon bij Ebury, Enrique Diazwerkte Enrique als portfolio manager met kapitaalmarkten waarbij hij zich voornamelijk bezighield met de effecten van macro-economische ontwikkelingen op valutakoersen en rentetarieven. Deze functie vervulde hij voor verschillende hedge funds in New York en Madrid. Ook was hij Managing Director bij Société Générale in New York. Enrique heeft een doctoraat in telecommunicatietechniek van Cornell University.
 
Enrique baseert zijn scenario’s op macro-economische en politieke ontwikkelingen en op het beleid van alle grote internationale banken. Via onze wekelijkse valuta-updates en speciale rapporten delen we Enriques marktinzicht met onze cliënten zodat deze hun valutastrategie tijdig kunnen bijstellen en transacties op het optimale moment uit kunnen voeren.

In dit interview met Enrique over risicomanagement deelt hij zijn verwachtingen met ons wat betreft schommelingen op de valutamarkten.

Op welke punten onderscheidt Ebury zich van concurrenten?

Ebury kan spot- en termijntransacties uitvoeren met het breedste portfolio valuta’s. Onze valutaspecialisten helpen cliënten om voor koersrisico’s in een combinatie van valuta’s tegen minimale kosten een optimale hedgingstrategie op te stellen. Het analistenteam van Ebury volgt ook de ontwikkelingen in meer opkomende markten dan welke concurrent dan ook. Hierdoor hebben onze cliënten toegang tot analyses en speciale rapporten over valuta’s variërend van de euro tot de leone van Sierra Leone en de kina van Papoea-Nieuw-Guinea.

Hoe ziet een hedgingstrategie eruit?

In het simpelste geval leggen we de huidige koers vast voor een transactie in de toekomst. In de prakrijk kan voor het reduceren van een valutarisico een complexe combinatie van risicomanagementstrategieën nodig zijn die worden gecreëerd door een marktspecialist. Hiermee heeft een cliënt toegang tot een stabiele en voordelige wisselkoers.

Kan zo’n hedgingstrategie ook voor exotische valuta’s worden opgesteld?

In opkomende markten gelden er vaak restricties met betrekking tot wie onder welke voorwaarden in een valuta mag handelen. Ebury heeft toegang tot een groot aantal exotische valuta’s en kan transacties vanuit en naar opkomende landen doen via haar netwerk van lokale banken. We bieden ook compleet pakket diensten aan waarmee koersrisico’s in exotische valuta’s kunnen worden afgedekt zoals non-deliverable forwards (NDF) en synthetische forwards.

Waarom mag Ebury bijdragen aan de valutavoorspellingen van Bloomberg?

Bij Ebury hebben we uitgebreide ervaring met kapitaalmarkten en onze voorspellingen voor verschillende valutaparen staan regelmatig in Bloombergs top 10. Vanwege onze nauwkeurige voorspellingen voor G10- en verschillende exotische valuta’s worden we vaak om advies gevraagd.

Wie kan er gebruik maken van deze marktkennis?

Ebury werkt samen met veel verschillende organisaties waaronder grote multinationals, mkb’s, importeurs, exporteurs, internetwinkels en vele andere. We werken ook samen met een groeiend aantal goede doelen, ngo’s en ontwikkelingsorganisaties die hun donaties willen beschermen tegen koersfluctuaties en een stabiele wisselkoers nodig hebben om nauwkeurige budgetten op te kunnen stellen voor hun buitenlandse projecten.

Zijn er dit jaar nog belangrijke momenten waarop we de valutamarkten in de gaten moeten houden?

Op 29 oktober vindt een belangrijke bijeenkomst van de Amerikaanse Federal Reserve plaats waar het einde van het opkopen van staatsobligaties en hypothecaire obligaties; d.w.z. het einde van de geldverruiming wordt aangekondigd. Tijdens deze mededeling verwachten we ook een expliciete uitspraak over de precieze timing en de niveaus van de eerste renteverhogingen.

Wat is het grootste risico voor de rest van dit jaar en voor het begin van 2015?

Ik denk dat de onzekerheid over de timing van de eerste renteverhoging door de Federal Reserve het grootste valutarisico zal zijn. De timing en het tempo van deze verhogingen zullen de komen de 18 maanden van grote invloed zijn op alle financiële markten – niet alleen de valutamarkten.

Hoe kan men zicht het beste tegen dit risico beschermen?

Door gebruik te maken van de momenteel relatief stabiele wisselkoersen van de belangrijkste valutaparen. Toekomstige uitgaven of ontvangsten in vreemde valuta’s kunnen met tegengestelde termijncontracten zoveel mogelijk worden afgedekt.

Van welke valuta’s gaat de koers de komende tijd stijgen en waarom?

We denken dat de Federal Reserve de eerste centrale bank zal zijn die de rente in 2015 zal verhogen. Bovendien betekent het verschil in macro-economische groei met de rest van de wereld dat de dollar de komende 12-18 maanden onder opwaartse druk komt te staan.

Lees meer over wisselkoersschommelingen in onze white paper ‘De 5 belangrijkste valutarisico’s’, of neem contact op met Ebury op 020 217 0810 voor vrijblijvend advies over hedgingstrategieën.

Printen

Geschreven door Hidde Rupp

Nederlandse Marketing Executive met een achtergrond in internationale handel, buitenlandse talen en interculturele communicatie.