Stijging dollar tegen G10-valuta’s onderbroken - Exotische valuta’s, aandelen en olieprijs blijven dalen

Enrique Díaz-Álvarez15/dec/2014Valuta-updates

Door Ebury’s Chief Risk Officer en hoofdanalist Enrique Diaz
 
De financiële markten gedroegen zich wat ongewoon de afgelopen week. Terwijl de Amerikaanse dollar daalde tegen de meeste overige G10-valuta’s en vooral de euro, deden de meeste riskante beleggingen het relatief slecht, wat meestal juist samengaat een sterke dollar en beleggers die hun kapitaal veilig willen stellen. De meest waarschijnlijke verklaring voor deze ontwikkeling is dat beleggers hun posities tegen het einde van het jaar beginnen af te dekken: De meest winstgevende transacties van 2014 (long in dollar, long in aandelen) worden afgebouwd, terwijl de markt aan liquiditeit verliest.

De prijsontwikkeling van grondstoffen verdient speciale aandacht. De meeste olie-indices daalden afgelopen week met nog eens 8 tot 10%. Tot nu toe zijn de grondstoffen dit jaar met meer dan 20% gezakt en de olieprijs is bijna gehalveerd. Wat ons betreft, heeft deze daling voor de meeste consumenten in de G10-landen ongeveer hetzelfde effect als een belastingverlaging, hoewel een bijkomend gevolg is, dat met de dalende prijzen de angst voor deflatie in de eurozone weer opduikt.

GBP

Het macro-economische nieuws uit het Verenigd Koninkrijk was de afgelopen week zonder uitzondering teleurstellend. De industriële productie daalde in oktober met 0,1% en de bouwsector verloor -2,2% op maandbasis. Ook het RICS-rapport van november over de huizenmarkt wees op een daling in verkopen en stagnerende prijzen. Al met al komt onze verwachting van een bbp-groei van 3% in het vierde kwartaal van 2014 hierdoor in gevaar.

Er waren ook belangrijke veranderingen in het communicatiebeleid van de Bank of England, hoewel deze pas midden 2015 worden doorgevoerd. Allereerst zullen de notulen van de BoE-vergaderingen tegelijkertijd met het rentebesluit worden gepubliceerd, in plaats van drie weken later. Verder wordt het aantal bijeenkomsten in 2016 teruggebracht van 12 naar 8 per jaar. Hoewel het om ingrijpende veranderingen gaat, verwachten we niet dat deze de timing van de renteverhogingen volgend jaar zullen beïnvloeden.

EUR

Het belangrijkste nieuws was deze week het resultaat van de tweede TLTRO-ronde (ultra goedkope financiering voor de banken in de eurozone). Hoewel we een positieve verrassing verwachtten, namen de 306 banken samen bijna 130 miljard euro af, wat ruimschoots onder de algemene verwachting van 150 miljard euro bleef. Ook de economie en de begroting zorgden voor negatief nieuws. De industriële productie stelde opnieuw teleur met een stijging van slechts 0,1% op maandbasis. Na de onderhandelingen binnen eurogroep over de begroting van 2015 voor de afzonderlijke landen, werd duidelijk dat Brussel met name in Spanje, Italië en Portugal zal blijven aandringen op verdere bezuinigingen en belastingverhogingen. Diegenen die hoopten van het begrotingsbeleid een steuntje in de rug te krijgen, werden opnieuw teleurgesteld.

Het resultaat van deze negatieve ontwikkelingen is dat de ECB verdere verruimingsmaatregelen niet langer kan uitstellen en dat geldt vooral voor het opkopen van staatsobligaties van eurolanden. We zien niet hoe de ECB anders hun balans kan uitbreiden tot 3 biljoen euro. Door de teleurstellende afname van het TLTRO-aanbod, maakten de banken duidelijk dat zij de ECB niet zullen steunen bij het bereiken van haar doelstelling. Daarom verwachten we dat de ECB tijdens de januaribijeenkomst het begin van de kwantitatieve geldverruiming zal aankondigen.

USD

De cijfers uit de VS bevestigden dat de kloof tussen de Amerikaanse en de Europese economie wijder wordt. De consumptie was in november met een maandelijkse groei van 0,7% sterker dan verwacht. Ook de combinatie van een verbeterde arbeidsmarkt en lagere energieprijzen is al te merken in zowel de consumptiecijfers als het consumentenvertrouwen: De Michigan consumer confidence survey leverde een nieuw record op. Alle ogen zijn nu gericht op de FOMC-bijeenkomst volgende week die gevolgd wordt door een persconferentie, nieuwe economische prognoses en de cruciale ‘points forecast’ waarbij alle FOMC-leden aangeven welke renteniveaus zij verwachten aan het einde van 2015, 2016, en 2017.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.