Daling euro versnelt na nieuws Griekse verkiezingen

Enrique Díaz-Álvarez06/jan/2015Valuta-updates

De laatste twee weken van het jaar zijn de valutamarkten meestal rustig omdat de liquiditeit dan opdroogt en er weinig nieuws is. Dit jaar was dat echter anders. De euro maakte een slechte start omdat het Griekse parlement er niet in slaagde een nieuwe president te kiezen en de regering verkiezingen moest uitschrijven. In de peilingen heeft de linkse Syriza-coalitie die zich verzet tegen bezuinigingsmaatregelen de leiding. ECB-president Draghi begon het nieuwe jaar met een speech waarin hij suggereerde dat het opkopen van staatsobligaties al tijdens de volgende ECB-bijeenkomst op 22 januari zou kunnen beginnen. We hadden beide ontwikkelingen voorzien en ook de daling van de euro tot onder het psychologisch belangrijke niveau van $1,20. De euro trok alle grote valuta’s mee omlaag tegenover de dollar, die het jaar eindigde met een nieuw record.

GBP

De goede detailhandelscijfers vormden in november het belangrijkste nieuws. Deze stegen in reële termen met 1,6% op maandbasis mogelijk omdat het reële inkomen door de gedaalde energieprijzen toenam. Goede consumptiecijfers waren tijdens de teleurstellende productiecijfers van het afgelopen jaar vaak een lichtpuntje. Toch was het positieve nieuws tijdens de vakantieperiode niet voldoende voor een significante beweging tegen de euro en het pond volgde nagenoeg dezelfde trend als de euro waardoor ook deze bijna 2% verloor tegen de Amerikaanse dollar.

EUR

We gaven al enige tijd aan dat de politiek in 2015 weer belangrijkste factor zou worden voor de euro. Vorige week werd dit bevestigd toen het Griekse parlement niet in staat was om een nieuwe president te kiezen en nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven voor 25 januari. De linkse Syriza-coalitie heeft in de opiniepeilingen de leiding, hoewel hun voorsprong iets is verminderd. Ook in Spanje ligt tegenhanger Podemos in de peilingen op kop. In Portugal en Italië is er nog geen politiek verzet tegen de bezuinigingsmaatregelen, maar in Griekenland en Spanje zat dit vroeg of laat via de verkiezingen in de lokale politiek doorwerken. De economie van de eurozone groeit na een langdurige recessie nauwelijks en het inflatiecijfer dreigt in heel Europa onder het nulpunt te duiken. Het moge duidelijk zijn dat politieke risico’s een steeds grotere rol gaan spelen in Draghi’s bereidheid om drastisch in te grijpen.

Tijdens zijn nieuwjaarsspeech waarschuwde de ECB-president dat het deflatierisico toeneemt en hij suggereerde dat verder ingrijpen, waaronder kwantitatieve geldverruiming, tijdens de volgende ECB-bijeenkomst op 22 januari zal worden aangekondigd. Het grote aantal negatieve berichten zorgde voor neerwaartse druk op de euro die nu rond de psychologische grens van 1,20 tegen de dollar ligt.

USD

De Amerikaanse groeicijfers blijven toenemen waardoor de kloof tussen de VS en de andere ontwikkelde economieën en vooral de eurozone blijft groeien. De groei in het derde kwartaal werd herzien naar 5% en de meeste indicatoren wijzen op verdere consumptiegroei in het vierde kwartaal. Door de lagere energieprijzen en de gestegen reële inkomens is een groei van 3 à 3,5 % over de komende kwartalen zeker mogelijk. De werkloosheid ligt onder 6% en eindelijk en de lonen groeien eindelijk sneller dan de inflatie. Daarom stemmen we in met de marktverwachting van een eerste renteverhoging door de Fed in de lente van 2015 om deze tegen het einde van het jaar op 1% te brengen. De dollar reageert positief op dit vooruitzicht met vrijwel wekelijks nieuwe records tegen de overige grote valuta’s.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.