De 5 belangrijkste valutarisico's bij internationaal ondernemen - Rob Adrichems artikel op FM.nl

Rob Adrichem15/jan/2015Ebury in het nieuws

Vandaag verscheen Rob Adrichems artikel over de 5 belangrijkste soorten risico op de Financieel Management website. Hierin wordt aandacht besteed aan de risico’s die ondernemers lopen bij internationale transacties.

Onder andere komen de oorzaken van marktvolatiliteit, exotische valuta’s en het belang van marktkennis aan bod. Verder worden oplossingen als valutatermijncontracten besproken en leest u welke vragen u uw broker moet stellen.

Rob Adrichems artikel op FM.nl

Lees ook onze whitepaper over dit onderwerp.

 

Printen

Geschreven door Rob Adrichem