Euro daalt sterk na aankondiging grootschalige monetaire verruiming door ECB

Enrique Díaz-Álvarez26/jan/2015Valuta-updates

Wat gebeurde er de afgelopen weken op de markten en welke factoren beïnvloeden de komende dagen de euro, de dollar en het pond? In 3 minuten brengen Kees Veerman en Paul Erdmann van ons team in Amsterdam u op de hoogte. Bekijk hier de video of lees onderstaand de valuta-update van onze hoofdanalist Enrique Diaz.

Afgelopen donderdag waren alle ogen gericht op de Europese Centrale Bank (ECB). De aankondiging van president Draghi stelde ook deze keer niet teleur. Tweeënhalf jaar nadat Mario Draghi beloofde “al het nodige te doen” om de euro te beschermen, maakte de ECB deze belofte eindelijk waar. Het langverwachte plan voor monetaire verruiming werd eindelijk aangekondigd. Enerzijds was de omvang van het plan groter dan de markt had verwacht, maar het lage percentage van risicodeling onder de centrale banken stelde sommigen teleur. Omdat het de afgelopen weken steeds duidelijker werd dat deze maatregel zou worden aangekondigd, reageerde de markt met een depreciatie van de euro die een 11-jarig dieptepunt bereikte door met 3% te dalen tegen de Amerikaanse dollar. Naast de euro daalden ook de andere grote valuta’s en de dollar steeg tussen 1% en 3% tegen de meeste overige G10-valuta’s.

GBP

Ook Bank of England was de afgelopen week in het nieuws. Uit de publicatie van de notulen van de januarivergadering bleek dat de voorstanders van een onmiddellijke renteverhoging van gedachten waren veranderd. Het Monetary Policy Committee (MPC) staat nu unaniem achter het beleid om de rente op het historische dieptepunt van 0,5% te houden. De MPC-leden zijn kennelijk bezorgder dan we verwachtten over de lage inflatie en de mogelijkheid dat de kans op deflatie de algemene mentaliteit zal beïnvloeden voordat de inflatie weer op peil is. Daarom stellen we onze voorspelling van de eerste renteverhoging uit naar het laatste kwartaal van 2015.

Afgezien van het nieuws over de Bank of England, waren de arbeidsmarktcijfers positief. De werkloosheid daalde naar 5,8%, de lonen stegen licht met 1,7% op jaarbasis en jaarlijkse aantal gewerkte uren steeg met 2,2%. Deze drie belangrijke factoren wijzen op een snel verkrappende arbeidsmarkt. Mogelijk was dit de reden waarom het pond afgelopen week vrij goed presteerde met een daling van slechts 1% tegen de dollar en een stijging van ruim 2% tegen de euro.

EUR

Afgelopen donderdagmiddag werd het geduld van de markten beloond toen de ECB het programma van monetaire verruiming eindelijk officieel maakte. De details zorgden echter voor enkele verrassingen. Ten eerste bleek het volume van de op te kopen obligaties enorm te zijn. Vanaf maart dit jaar zal de centrale bank zowel staatsobligaties als effecten van de particuliere sector opkopen tot een totale waarde van 60 miljard euro per maand; meer dan de 50 miljard euro waar de markten rekening mee hadden gehouden. Het programma zal doorgaan tot eind september 2016, of langer mocht de inflatie dan nog niet op peil zijn. Naar onze mening bleef het belang van deze onbeperkte duur in de financiële pers onderbelicht. Het totale volume van de monetaire verruiming zal daarom minimaal 1,2 biljoen euro bedragen en dat bedrag kan zeker nog oplopen.

De tweede verrassing was de concessie die de ECB aan Duitsland en Nederland heeft moeten doen, nadat deze zich openlijk tegen het verruimingsplan uitspraken. Daardoor wordt het risico van maar 20% van de opgekochte obligaties door de banken tezamen gedragen. In andere woorden: 80% van de staatsobligaties wordt door de nationale banken zelf opgekocht. Toch is 20% risicodeling beter dan geen risicodeling en het onmiddellijke effect van dit detail zal voorlopig klein zijn. Toch is het een duidelijke indicatie dat Duitsland en Nederland niet volledig achter een gemeenschappelijk monetair beleid voor de eurozone staan en de markten zullen daardoor blijven twijfelen aan de toekomst van de euro.

USD

De afgelopen week werd het nieuws uit de VS vooral gevormd door secundaire cijfers die ook nog werden overschaduwd door het Europese nieuws. Zowel de huizenmarkt als de hypotheekaanvragen zorgden voor goed nieuws. Een gezonde onroerendgoedmarkt zal de Fed ervan verzekeren dat de economie een renteverhoging aankan en deze cijfers zijn voor ons een indicatie dat deze al in april dit jaar kan komen. De enige factor die mogelijk voor uitstel zorgt, is een sterke dollar. De dollar steeg de afgelopen week opnieuw sterk. Toch werd het rentebeleid van de Fed hier in het verleden nauwelijks door beïnvloed. Daarom houden we het voorlopig bij het midden van het tweede kwartaal.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.