Pond gesteund door goede cijfers - euro blijft stabiel in afwachting oplossing Griekse crisis

Enrique Díaz-Álvarez09/feb/2015Valuta-updates

Wat gebeurde er de afgelopen weken op de markten en welke factoren beïnvloeden de komende dagen de euro, de dollar en het pond? In 2 minuten brengen Kees Veerman en Paul Erdmann van ons team in Amsterdam u op de hoogte. Bekijk hier de video of lees onderstaand de valuta-update van onze hoofdanalist Enrique Diaz.

De afgelopen week heerste er een gespannen kalmte op de valutamarkten van de G10-landen. De koers tussen de euro en de dollar bewoog zich relatief weinig en de meeste schommelingen waren reacties op verklaringen van de Griekse regering en haar gesprekspartners in de eurozone en speculaties over de gevolgen hiervan. Alle stijgingen van de euro tegen de dollar werden vrijdag tenietgedaan door zeer goede cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt waardoor een renteverhoging midden 2015 nu vrijwel zeker is. Het Britse pond had een van de beste weken van de afgelopen tijd. De inkoopmanagersindex (PMI) wees op een structurele verbetering van de Britse economie. Er zijn de komende week geen aankondigingen van centrale banken gepland, dus gaan we ervan uit dat de valutamarkten vooral zullen worden beïnvloed door nieuws over Griekenland en de onderhandeling met de financiële autoriteiten van de eurozone.

GBP

De PMI’s waren afgelopen week een duidelijke reden voor optimisme over de Britse economie. Zowel de index voor industrie als voor de dienstensector zijn nu hoger dan gemiddeld en komen overeen met een bbp-groei van 3%. De werkgelegenheidsindex in de dienstensector is met 57,7 erg hoog wat bemoedigend is voor de Bank of England (BoE). Alle ogen zijn volgende week gericht op het inflatierapport waarin de BoE door de aantrekkende arbeidsmarkt het werkloosheidscijfer mogelijk zal bijstellen. Als dit het geval is, is dit een duidelijk teken naar de markten dat ze voor het einde van 2015 een renteverhoging moeten verwachten.

EUR

Terwijl de markten de gesprekken tussen de linkse Griekse regering en de autoriteiten van de eurozone nauwlettend in het oog houden, is er een lichte verbetering te zien in de economische indicatoren van de eurozone. De samengestelde inkoopmanagersindex steeg in januari ruim een punt naar 52,6. Nog bemoedigender waren de vooruitzichten die met 4,2 punten stegen. Verder stegen de maandelijkse detailhandelscijfers nog eens 0,3%. Deze stabiele consumptiegroei met 3% op jaarbasis komt voort uit de door lagere energieprijzen toegenomen koopkracht. Ook zorgde een ECB-rapport over kredietverlening voor positieve signalen met lagere rente, soepelere voorwaarden en zelfs een toegenomen kredietvraag. We gaan ervan uit de onderhandelingen met Griekenland zonder grote gevolgen kunnen worden afgerond en dat de euro zich op korte termijn weer zal stabiliseren.

USD

De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft zich verbeteren. Afgelopen vrijdag ontvingen we de beste cijfers sinds het herstel begon. In januari kwamen er 257.000 banen bij en de cijfers van voorgaande maanden werden flink naar boven bijgesteld. De gemiddelde banengroei over de laatste drie maanden ligt nu boven de 300.000. Het werkloosheidscijfer steeg, maar paradoxaal genoeg is dit goed nieuws, aangezien de stijging in werkzoekenden vrijwel volledig uit herintreders bestond, een teken dat de arbeidsmarkt verkrapt. De lonen stegen met 0,5% en herstelden zich van de daling in december wat neerkwam op een jaarlijkse groei van 2,2%. De Fed zal ongetwijfeld blij zijn met de banengroei, toegenomen arbeidsparticipatie en reële loonstijgingen en we verwachten dat de FOMC de eerste renteverhoging tijdens de junibijeenkomst zal aankondigen.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.