Afzet Nederlands mkb groeit voornamelijk dankzij export

Rob Adrichem06/mrt/2015Uncategorised

In 2014 nam de afzet van het Nederlandse mkb toe 2%. De belangrijkste factor was de exportgroei door de aantrekkende wereldhandel. Door dalende energieprijzen en een dalende euro profiteerden de Nederlandse exporterende bedrijven hiervan. In 2015 wordt in het mkb een afzetgroei verwacht van 2,25%, zo bleek uit het onlangs verschenen MKB-rapport van Panteia. Hiermee zet het in 2014 voorzichtig ingezette herstel zich door. Voor 2016 voorspelt het CPB een economische groei van 1,8%.

Het toegenomen consumentenvertrouwen zorgde voor een aantrekkende binnenlandse vraag. Mede door lage energieprijzen daalde de inflatie en daardoor nam de koopkracht van de huishoudens toe. De toegenomen consumptie leverde een belangrijke bijdrage aan de binnenlandse afzet van het mkb.

De belangrijkste factor in het voorzichtige herstel van de Nederlandse economie blijft echter de export. Deze nam toe door de devaluatie van de euro. Toch trekt de wereldeconomie nog niet echt aan en is de groei in de eurozone nog beperkt. Vooral de politieke situatie in Griekenland, Rusland en de Oekraïne zorgt voor veel onzekerheid.

Afgelopen woensdag bleek uit de CBS-cijfers dat de Nederlandse export naar EU-landen nog altijd groeit, maar dat de vraag van buiten de EU veel sneller toeneemt. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat tegenwoordig ruim een derde van de export bestemd is voor niet-EU-landen als China en de Verenigde Staten (figuur 1). Dit is overigens een trend die we in vrijwel alle EU-landen zien.

EU-aandeel in waarde export van Nederlands product (bron: CBS)
CBS_NL_export

“We merken dat in de vraag naar valuta’s van G10-landen. Ook de vraag naar zogenaamde ‘exotische valuta’s’ is toegenomen. Om groeikansen buiten de EU optimaal te benutten, kan het zinvol zijn om betalingen in vreemde valuta’s te accepteren of leveranciers in de lokale valuta te betalen. Hierdoor is het voor handelspartners makkelijker om zaken te doen aangezien zij geen koersrisico meer lopen. Het valutarisico dat de Nederlandse partij voor eigen rekening neemt, kan met bijvoorbeeld termijncontracten vrij gemakkelijk worden afgedekt. Dit kan de relatie met handelspartners aanzienlijk verbeteren en in vele gevallen de winstmarge vergroten”, aldus Country Manager Rob Adrichem.

Wij beantwoorden graag uw vragen over transacties in buitenlandse valuta’s en het afdekken van valutarisico’s via 020 217 0810 of info@ebury.nl.

Printen

Geschreven door Rob Adrichem