10 tips voor het reduceren van valutarisico’s

Enrique Díaz-Álvarez18/mrt/2015Uncategorised

Door de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven en het toegenomen belang van niet-EU landen voor de Nederlandse export, heeft het bekende wisselkoerseffect een steeds grotere invloed op de winst- en verliesrekening.

Het afgelopen financiële jaar verloor de euro bijna 13% tegen de dollar en ook tegen een groot aantal valuta’s van opkomende landen. De exotische valuta’s stegen gemiddeld 5% tegen de euro met schommelingen van soms meer dan 11% van hun waarde.

Voor mkb’s die hun eerste stappen zetten in de internationale handel, zijn valutarisico’s vaak een relatief onbekend fenomeen. Schommelingen in de wisselkoers kunnen aanzienlijk zijn en het verschil betekenen tussen een winstgevende en een verliesgevende transactie. Kennis is de beste bescherming tegen dit risico, dus je verdiepen in deze complex ogende materie, is een goede investering. Hieronder bespreken we 10 tips om het valutarisico te beperken.

Ebury ondersteunt organisaties die zich willen beschermen tegen de gevolgen van wisselkoersschommelingen. Onze analisten en brokers hebben een lijst samengesteld van de 10 belangrijkste tips voor organisaties die hun eerste buitenlandse transacties doen of al ervaren zijn, maar maatregelen willen nemen om het effect van koersrisico’s te minimaliseren.

 1. Maak een overzicht van toekomstige inkomsten en betalingen in buitenlandse valuta’s

Op basis van historische transacties en financiële planningen kan per valuta de omvang van het risico (ook wel exposure) worden berekend. Door termijncontracten af te sluiten of wisselkoersen op een andere manier vast te leggen, kan het valutarisico geheel of gedeeltelijk worden afgedekt. Dat biedt zekerheid bij het bepalen van prijzen en bij beslissingen over inkoop. Ook kunnen marges en bedrijfsresultaten voor het komende jaar nauwkeuriger worden voorspeld.

 1. Open een rekening in de vreemde valuta of gebruik de vreemde-valutarekening van uw valuta-aanbieder

Dit is een voorzorgsmaatregel die vooral voor exporteurs interessant is die regelmatig grote sommen in vreemde valuta ontvangen. Hun bank wisselt de ontvangen deviezen dan namelijk niet automatisch om. Dit geeft de exporteur veel meer vrijheid bij het kiezen van de beste wisselkoers, het moment van omwisselen en het product (spot- of termijntransactie) dat daarbij wordt gebruikt. Er zijn ook valutaspecialisten die hun cliënten per valuta een rekening ter beschikking stellen voor het uitvoeren van hun valutatransacties.

 1. Ken de instrumenten voor het afdekken van valutarisico’s en de daaraan verbonden kosten

De meest gebruikte dekkingsinstrumenten zijn:

 • Termijncontracten – Hiermee wordt de wisselkoers gedurende een periode vastgelegd, waardoor het koersrisico dat voortkomt uit de volatiliteit van het valutapaar volledig wordt afgedekt. Bij een zogenaamde fixed forward ligt de datum van de transactie van tevoren vast. Bij een window forward kan de cliënt gedurende een periode verschillende transacties doen tegen een vastgelegde koers tot een afgesproken bedrag.
 • Market orders – Hiermee wordt een koers afgesproken waarbij de cliënt bereid is om te kopen of verkopen. Dat kan zowel een spottransactie als een termijntransactie zijn. Als gedurende die periode de afgesproken koers wordt bereikt, wordt de transactie uitgevoerd.
 • Non-deliverable Forwards (NDF’s) – In tegenstelling tot bij een valutatermijncontract, ontvangt de cliënt op de vervaldag niet de betreffende valuta, maar het positieve of negatieve verschil in waarde van de deviezen gebaseerd op het verschil tussen de vastgelegde NDF-koers en de koers op de vervaldag.
 1. Zoek uit of er restricties zijn op kapitaalstromen

Hier gaat het om landen zoals Brazilië en Argentinië die geen restricties opleggen aan binnenkomende kapitaalstromen, maar de uitgaande kapitaalstromen wel streng controleren. Om dit risico te vermijden, kan het zinvol zijn om een rekening in dat land te openen of er een lokaal kantoor te openen. Voor beide oplossingen is het raadzaam om eerst advies te zoeken op het gebied van valutahandel, wetgeving en belasting.

 1. Overweeg om buitenlandse klanten in hun eigen valuta te laten betalen

Zakelijk gezien is dit een goede stap om (potentiële) klanten tegemoet te komen, maar hierdoor ontstaat wel een koersrisico, omdat de buitenlandse valuta uiteindelijk moet worden omgewisseld als de eigen kosten in euro’s moeten worden betaald. Als het om exotische valuta’s gaat, is het valutarisico door grotere volatiliteit en geringere liquiditeit nog groter. Als een Nederlandse exporteur van machines voor de voedingsindustrie een klant heeft met een betalingstermijn van 180 dagen en de exotische valuta met 4% schommelt tegen de euro, zijn de gevolgen voor de winstmarge enorm.

 1. Analiseer hoe gevoelig de onderneming is voor koersschommelingen tegen de euro

Het is belangrijk dat de valutarisico’s in kaart worden gebracht om te bepalen of deze moeten worden afgedekt. Als kleinere financiële afdelingen niet over de noodzakelijke kennis of tijd beschikken, kunnen ze zich het beste laten adviseren door een specialist op het gebied van valutarisico’s die weet wat er in de markt speelt en ook helpt om voordelige koersbewegingen optimaal te benutten.

 1. Bepaal de risico’s per land waarmee zaken wordt gedaan

Het is raadzaam om per land waarmee zaken wordt gedaan de specifieke risico’s in kaart te brengen en bij te houden welke koersschommelingen zich in het verleden tegen de euro en de dollar hebben voorgedaan. Hiermee kunnen de verschillende dekkingsopties worden beoordeeld op de dekkingsgraad, de mogelijkheid voor koerswinst en kosten van het instrument.

 1. Maak gebruik eventuele ‘natuurlijke hedges’

Stem in-en uitgaande valutastromen op elkaar af. Als uw onderneming bijvoorbeeld zowel klanten als leveranciers heeft waarmee in dollars wordt gehandeld, is het zinvol deze op een vreemde-valutarekening aan te houden als ze binnen korte tijd weer nodig zijn voor de volgende betaling. Omdat een aantal exotische valuta’s is gekoppeld aan bijvoorbeeld de dollar, is het aanhouden van Hong Kong dollars voor een betaling in dollars ook een natuurlijke hedge. Dit is alleen praktisch voor de korte termijn, omdat het tijdelijk beslag legt op kapitaal.

 1. Maak gebruik van momenten van rust op de valutamarkten

Volgens Ebury’s Chief Risk Officer Enrique Díaz, zijn dit de ideale momenten om de toekomstige exposure in kaart te brengen en deze zoveel mogelijk af te dekken. Aangezien verschillende nationale banken momenteel renteverhogingen voorbereiden, is de rust niet van lange duur.

 1. Zorg dat betalingen snel en veilig aankomen

Snellere internationale betalingen kunnen van doorslaggevend belang zijn bij het onderhandelen met buitenlandse leveranciers. De snelheid van betalingen hangt af van het netwerk van banken dat een valuta-aanbieder gebruikt. De gebruikte technologie is ook van invloed op de snelheid en de zekerheid van de betaling wat de relatie met de leverancier ten goede komt.

 

Wij nemen graag de tijd voor een vrijblijvende analyse van uw valutatransacties of voor een koersvergelijking. Bel ons op 020 217 0810 voor een afspraak of e-mail ons via info@ebury.nl.

Lees ook ons speciale rapport over de valuta’s van de belangrijkste opkomende markten.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.