Euro presteert tijdens volatiele week opnieuw goed

Enrique Díaz-Álvarez30/mrt/2015Valuta-updates

Wat gebeurde er de afgelopen weken op de valutamarkten en welke factoren beïnvloeden de komende dagen de euro, de dollar en het pond? In 2 minuten brengt Kees Veerman van ons team in Amsterdam u op de hoogte. Bekijk hier de video of lees onderstaand de valuta-update van onze hoofdanalist Enrique Diaz.

Het herstel van de euro zette zich vorige week voort, terwijl de grote valuta’s flink schommelden. De volatiliteit tussen de euro en de dollar bedroeg afgelopen week bijna 3%. Het Britse pond schommelde minder hevig tegen de dollar en verloor gedurende de week 0,5%. Het herstel van de euro lijkt voornamelijk te wijten aan de afwachtende signalen van de Fed tijdens de maartbijeenkomst en de teleurstellende Amerikaanse cijfers in contrast met de goede cijfers uit de eurozone. De grote vraag voor de valutamarkten blijft of de recente groeivertraging is de VS een tijdelijk verschijnsel is dat toe te schrijven is aan de bijzonder strenge winter, of een teken dat het einde van de groeicyclus in zicht is. De Amerikaanse arbeidsmarktcijfers van volgende week zullen een grote rol spelen bij het beantwoorden hiervan. De meeste valutahandelaren zullen paasvakantie vieren op het moment dat die cijfers uitkomen, waardoor de markten aan liquiditeit verliezen. Daardoor kan de valutamarkt op deze cijfers heftiger reageren dan normaal.

GBP

De Britse inflatie bereikte in februari een nieuw dieptepunt van 0,0% op jaarbasis. Dit kwam overeen met onze verwachtingen en we voorzien, gezien prijsdalingen voor voedsel en energie van de afgelopen maanden het jaargemiddelde omlaag trekken, geen verdere daling. De kerninflatie zonder de volatiele voedsel- en energieprijzen bleef met 1,2% onveranderd en tenzij de grondstofprijzen verder dalen, zal de standaard kerninflatie zich ook stabiliseren. De markten beginnen zich nu te richten op de aankomende verkiezingen in mei, waarvan de uitkomst onzekerder lijkt dan ooit. Sommige analisten schrijven de slechte prestaties van het Britse pond toe aan de kans op een parlement zonder werkbare meerderheid. Wij denken echter dat het pond nog steeds lijdt onder de accomoderende houding van het MPC tijdens de maartbijeenkomst.

EUR

De afgelopen week kregen we opnieuw sterke cijfers uit de eurozone. De inkoopmanagersindices stegen in maart opnieuw. De samengestelde index steeg met 0,8 punt naar 54,1. Ook de subindices en individuele indices van de meeste eurolanden stegen. Deze indicatoren zijn in lijn met onze voorspelling van een groei van 2% in het tweede kwartaal. We zagen ook een sterke toename van het consumentenvertrouwen. Het meest bemoedigend is misschien nog wel dat de monetaire geldverruiming van de ECB eindelijk effect lijkt te hebben op de kredietverstrekking door banken. Het aantal bankleningen aan huishoudens en ondernemingen buiten de financiële sector steeg in februari sterk naar het hoogste niveau sinds het begin van de schuldencrisis. Het wordt steeds duidelijker dat de eurozone profiteert van de lage euro, goedkope olie en extreem verruimend monetair beleid. De groei die dit voortbrengt is misschien eindelijk voldoende om de extreem hoge werkloosheid terug te dringen.

USD

De teleurstellende Amerikaanse cijfers van de afgelopen week stonden in schril contrast met het goede nieuws uit de eurozone. De bbp-groei voor het vierde kwartaal was met 2,2% stabiel, terwijl de meesten een lichte bijstelling naar boven verwachtten. De meer recente februaricijfers over duurzame consumptiegoederen waren ook teleurstellend met een maandelijkse daling van 1,4%. Het enige lichtpuntje was de stijging in de huizenverkopen met 7,8% waardoor een nieuw record werd bereikt.

Met alweer een week van zwakke macro-economische cijfers rijst de vraag hoeveel hiervan kan worden toegeschreven aan de extreem strenge winter in grote delen van de VS. Voor zover dat het geval is, zouden de consumptie en de bedrijfsinvesteringen zich onmiddellijk moeten herstellen zodra het weer verbetert en de uitgestelde uitgaven alsnog worden gedaan. Een moment om naar uit te kijken is het arbeidsmarktrapport van komende vrijdag. Als de banengroei zich zoals we verwachtten in maart heeft doorgezet, zou dat voor meer zekerheid zorgen. We zouden de slechte februaricijfers dan af kunnen doen als een seizoenschommeling en de verwachte renteverhoging in juni tegemoetzien.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.