FinTech: een bedreiging of een kans voor de bankensector?

Hidde Rupp19/mei/2015Uncategorised

FinTech-bedrijven dringen langzaam de bankensector binnen en zijn in staat om de markt fundamenteel te veranderen. De FinTech-innovatie binnen banken is al enige tijd gaande. Door te investeren in veelbelovende start-ups, deze over te nemen of met aparte teams aan nieuwe FinTech-oplossingen te werken, proberen ze zich te verdedigen tegen de FinTechs die de financiële sector langzaam ontvlechten. Dat wil zeggen dat de verschillende diensten die traditioneel door banken werden vervuld, stuk voor stuk als losse oplossingen worden aangeboden door in financiële technologie gespecialiseerde internet- media- en detailhandelsbedrijven die vaak al over een trouw klantenbestand beschikken.

Investeringen

Wereldwijd hebben de investeringen in FinTech zich het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het grootste deel van deze investeringen vond in de VS plaats, maar ook in Europa verdubbelden de investeringen in 2014 naar 1,48 miljard waarvan 20% in Nederland werd geïnvesteerd. Dit blijkt uit onderzoek van Accenture.

Vrijwel alle banken investeren in FinTech-projecten en qua investeringscapaciteit hebben ze zeker een voordeel. Toch blijken factoren als cultuur, talent en vaardigheden van doorslaggevend belang.

Tekenen van verandering

Het World Retail Banking Report (WRBR) van 2015 dat trends in de bankensector onderzoekt, ondervroeg 16.000 cliënten en interviewde managers bij banken over de bedreiging van FinTechs.

Hoewel er voor alle financiële diensten de laatste jaren concurrenten zijn bijgekomen, houdt 77,1% van de respondenten nog een lopende rekening aan bij hun belangrijkste bank. Maar 62,1% had een creditcard van hun belangrijkste bank, 59% had hun persoonlijke lening bij hun huisbank en 52,5% had daar hun hypotheek.

Een van de belangrijkste redenen dat banken wereldwijd terrein verliezen, is de groeiende kloof op het gebied van klantbeleving en klanttevredenheid. Het is niet zozeer dat hun service achteruitgaat, maar eerder dat nieuwe concurrenten betere relaties leggen met cliënten en de verwachtingen daardoor stijgen.

Verder was het opvallend dat aanvragen via het internet vooral in bepaalde regio’s belangrijker waren. In Nederland gaf 40,3% van de consumenten aan dat ze financiële producten via het internet kochten, terwijl maar 33,2% hiervoor hun bank bezocht. Naarmate deze trend zich voortzet, nemen de verwachtingen aan banken toe met betrekking tot het benutten van nieuwe kanalen.

Binnen het bankwezen is er daarom flink geïnvesteerd in technologie voor de front office, maar in de middle en back office is vaak minder vooruitgang geboekt, terwijl daar juist vaak de redenen voor langzame processen en gemaakte fouten liggen, zo blijkt uit het WRBR-onderzoek.

Veel bankmanagers gaven aan dat hun cliënten zich meer op hun gemak voelden bij internet- en technologiebedrijven dan bij hun bank en dat speelt een rol in alle stadia van de klantrelatie. Er is dan ook er een gestage stroom van klanten die voor winstgevende diensten als credit cards, verzekeringen en leningen nu bij alternatieve aanbieders aankloppen.

Het dalende percentage cliënten dat aanvullende diensten van hun bank afneemt, is een teken de bank niet langer als een one-stop-shop wordt beschouwd en dat er inmiddels voldoende alternatieven zijn zoals retailers, crowdfunding web sites, peer-to-peer kredietverleners en aanbieders van internet en mobiele telefonie.

Volgende week bespreken we in deel 2 de verschillende soorten alternatieve aanbieders en waarom ze nu en in de toekomst en bedreiging vormen voor de bankensector.

Bronnen: World Retail Banking Report 2015, Capgemini & Efma, The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimagined?, Accenture

Printen

Geschreven door Hidde Rupp

Nederlandse Marketing Executive met een achtergrond in internationale handel, buitenlandse talen en interculturele communicatie.