Neemt uw organisatie risico's bij internationale transacties?

Niki Clauw26/mei/2015Non-profitsector

Nederlandse ngo’s zouden jaarlijks samen 6 miljoen euro kunnen besparen op transacties naar het buitenland, zo bleek uit het rapport ‘Valutamanagement van de Nederlandse NGO’s van de Universeit van Utrecht en Nyenrode. Stichtingen en ngo’s die projecten steunen in ontwikkelingslanden, krijgen bij het versturen van geld naar lokale partners vaak te maken met een onderontwikkeld bankwezen en sterk schommelende wisselkoersen. Ontwikkelingslanden hebben per definitie een instabiele economie en de lokale valuta schommelt daardoor vaak sterk, maar moeten we de wisselkoersrisico’s daarom voor lief nemen?

Transacties in de lokale valuta

Veel organisaties zijn gewend om betalingen te doen in de valuta van het donorland of een andere ‘harde valuta’. Dat maakt de administratie en rapportage soms makkelijker, maar het sturen van euro’s of dollars naar de lokale partnerorganisatie is in feite een verplaatsing van het wisselkoersrisico. Hierdoor gaat ongemerkt een deel van de inkomsten verloren als tegoeden in vreemde valuta lokaal niet goed worden beheerd of lokale banken voor kleine transacties hoge transactiekosten berekenen. Ook leidt dit tot een gebrek aan transparantie. Het financieren van projecten in de lokale valuta is dan een betere oplossing, maar daardoor loopt de stichting of ngo wel valutarisico.

Planning en risicodekking

Om transacties in buitenlandse valuta’s efficiënter te laten verlopen, adviseer ik cliënten om voor het komende jaar de financieringsbehoeften van ieder project in kaart te brengen. Zodra duidelijk is wanneer transacties zullen worden gedaan, kunnen termijncontracten en andere instrumenten worden ingezet om het valutarisico te beperken. Een valutaspecialist kan u adviseren en dit voor u verzorgen. Zo kan een stabiele wisselkoers worden vastgelegd ongeacht wat de valuta op dat moment doet.

Van noodzakelijk kwaad naar extra inkomsten

In plaats van kosten bij valutaconversie te accepteren als iets onvermijdelijks of het probleem te verplaatsen naar de lokale partnerorganisatie, zouden meer non-profitorganisaties hun valutabeleid als een mogelijkheid moeten beschouwen om hun inkomsten te maximaliseren. Zo kunnen ze hun doelbesteding vergroten en een bijdrage aan de doelstelling te leveren die net zo belangrijk is als de inspanningen van fondsenwervers en de passie van projectleiders.

Doelbesteding en transparantie

CFO’s en fondsenwervers vervullen zeer verschillende functies, maar bij het financieren van projecten en het realiseren van de doelstelling zijn ze even belangrijk. Een effectief valutabeleid kan ervoor zorgen dat zodat zoveel mogelijk van de donaties de bestemming bereikt. Door het centraal beheren van de valutarisico’s neemt niet alleen de doelbesteding toe, maar ook de transparantie.

Lees onze whitepaper voor internationale stichtingen en ngo’s voor de conclusies, casestudies en de best practices waarmee uw de doelbesteding en transparantie van uw organisatie kunt vergroten.

Download hier onze whitepaper voor internationale stichtingen en ngo’s

Printen

Geschreven door Niki Clauw

Dutch Marketing Executive at Ebury