Ngo's kunnen veel besparen op de kosten van internationaal betalingsverkeer

Niki Clauw28/mei/2015Ebury in het nieuws

Neemt uw organisatie risico’s bij internationale transacties?

Internationale stichtingen en ngo’s die projecten steunen in ontwikkelingslanden, krijgen bij het versturen van geld naar lokale partners vaak te maken met een onderontwikkeld bankwezen en sterk schommelende wisselkoersen. Ontwikkelingslanden hebben per definitie een instabiele economie en de lokale valuta schommelt daardoor vaak sterk, maar moeten we de wisselkoersrisico’s daarom voor lief nemen?

Transacties in de lokale valuta
Veel organisaties zijn gewend om betalingen te doen in de valuta van het donorland of een andere ‘harde valuta’. Dat maakt de administratie en rapportage soms makkelijker, maar het sturen van euro’s of dollars naar de lokale partnerorganisatie is in feite een verplaatsing van het wisselkoersrisico. Hierdoor gaat ongemerkt een deel van de inkomsten verloren als tegoeden in vreemde valuta lokaal niet goed worden beheerd of lokale banken voor kleine transacties hoge transactiekosten berekenen. Ook leidt dit tot een gebrek aan transparantie. Het financieren van projecten in de lokale valuta is dan een betere oplossing, maar daardoor loopt de stichting of ngo wel valutarisico.

Van noodzakelijk kwaad naar extra inkomsten
In plaats van kosten bij valutaconversie te accepteren als iets onvermijdelijks of het probleem te verplaatsen naar de lokale partnerorganisatie, zouden meer non-profitorganisaties hun valutabeleid als een mogelijkheid moeten beschouwen om hun inkomsten te maximaliseren. Zo kunnen ze hun doelbesteding vergroten en een bijdrage aan de doelstelling te leveren die net zo belangrijk is als de inspanningen van fondsenwervers en de passie van projectleiders.

Lees het volledige artikel op Fondsenwerving.nl

Lees ook onze whitepaper met best practices voor internationale stichtingen en ngo’s.

Printen

Geschreven door Niki Clauw

Dutch Marketing Executive at Ebury