Herstel euro gesteund door vraag naar euro-obligaties

Enrique Díaz-Álvarez15/jun/2015Valuta-updates

Wat gebeurde er de afgelopen weken op de valutamarkten en welke factoren beïnvloeden de komende dagen de euro, de dollar en het pond? In 2 minuten brengt Kees Veerman van ons team in Amsterdam u op de hoogte.

Het was een ongewone week op de valutamarkten. De Amerikaanse dollar bleef zich door sterke cijfers en het vooruitzicht van een imminente renteverhoging door de Federal Reserve herstellen ten opzichte van de meeste niet-Europese munten. Toch stegen de euro en het Britse pond beiden tegen de dollar en daarmee ook tegen vrijwel alle andere grote valuta’s. De reden voor het herstel van de euro is ongetwijfeld de grote verkoopgolf van Europese staatsobligaties die niet langer een negatief rendement hebben. Een stijging van de obligatierente trekt vaak nieuwe investeerders aan. In het geval van het Britse pond ondersteunde een stroom van positief macro-economisch nieuws de verwachting van economische groei van boven de 3% in het tweede kwartaal. Hierdoor wordt het vooruitzicht van een Britse renteverhoging realistischer en het pond steeg ten opzichte van zowel de euro als de dollar.

EUR

We kregen de bevestiging dat de economische groei in de eurozone in het eerste kwartaal een bescheiden 1,5% op jaarbasis bedroeg. Het significantere nieuws voor de eurozone was echter de aanhoudende rentestijging. Het rendement op de meeste staatsobligaties in de eurozone steeg met rond 1% ten opzichte van het dieptepunt dat in april werd bereikt. Deze renteverhoging ondersteunt de koers van de euro, omdat goed renderende obligaties op korte termijn kapitaal aantrekken uit landen waar de rente rond het nulpunt ligt. Op de middellange termijn kan de hogere rente het voorzichtige herstel in de eurozone echter hinderen. Bondkanselier Merkel verraste velen door zich publiekelijk te beklagen over de sterke euro, hoewel dit slechts een tijdelijk effect had op de valutamarkten en de euro alsnog flink steeg ten opzichte van de dollar.

De onderhandelingen tussen Griekenland en het IMF liepen vast toen de IMF-leden weer naar Washington vertrokken en de pogingen om op het laatste moment een akkoord te bereiken gaan door. De markten reageerden relatief gelaten op dit slechte nieuws en het gevaar van een Grieks faillissement en richtten zich in plaats daarvan op het verbeterde rendement op euro-obligaties.

USD

We kregen afgelopen week opnieuw een bevestiging dat de Amerikaanse economie zich herstelt van de seizoensgebonden groeivertraging in het eerste kwartaal. De detailhandelscijfers waren in mei erg goed met een maandelijkse stijging van 1,2% door sterke cijfers uit de autohandel en hogere gasprijzen. Als we de gas- en autoverkopen buiten beschouwing laten, bedraagt de maandelijkse stijging echter maar 0,7%, wat een realistischer beeld geeft van de werkelijke consumptiestijging. De kerncijfers voor de detailhandel zijn het afgelopen kwartaal gestegen met 7% op jaarbasis en dit wijst op een flinke consumptiegroei voor de komende maanden. Alle ogen zijn nu gericht op de FOMC-bijeenkomst volgende week, de reactie van de Fed op de onmiskenbare groeiversnelling in de VS en eventuele aanwijzingen over de precieze timing van de Amerikaanse renteverhoging dit jaar.

GBP

Het belangrijkste Britse economische nieuws was de afgelopen week misschien wel het aantrekken van de huizenmarkt. Er meldden zich veel nieuwe kopers en de vraagprijzen voor huizen stegen daardoor. De Bank of England moet met lede ogen aanzien hoe de Britse en vooral de Londense huizenprijzen opnieuw worden opgedreven door een toestroom van speculanten, wat vooral aan de lage rente te wijten is. Daarom blijven we bij onze verwachting van een eerste renteverhoging in het eerste kwartaal van 2016. Als de markten hier ook van overtuigd raken, zal de verwachte rentestijging het pond verder steunen.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.