Speciaal rapport - Herziene voorspellingen G4-valuta’s

Enrique Díaz-Álvarez21/okt/2015Speciale rapporten

Het besluit van de Federal Reserve om de Amerikaanse renteverhoging uit te stellen, was voor de markten het belangrijkste valutanieuws van de afgelopen maand. Uiteindelijk waren buitenlandse risico’s en een tegenvallend arbeidsmarktrapport de hoofdredenen om de Amerikaanse rente op het historische dieptepunt van 0,25% te houden. Intussen groeit het contrast tussen de houding van beleggers die ervan overtuigd zijn dat de Amerikaanse economie te zwak is voor een renteverhoging en wat de macro-economische cijfers zeggen.

Het lijkt erop dat ook de Bank of England die eerder dit jaar ook signalen afgaf dat er een renteverhoging aankomt, haar plannen moet uitstellen. De redenen daarvoor waren pessimisme over de Britse inflatie en een tegenvallen de economische groei in het tweede kwartaal. Toch zijn er ook positieve indicatoren zoals het consumentenvertrouwen, het ondernemersvertrouwen en de industriële productie. Ook maakt de Bank of England zich relatief weinig zorgen over de groeivertraging in de opkomende markten.

In de eurozone zijn alle ogen weer gericht op de Europese Centrale Bank (ECB). De vraag is of en zo ja, wanneer de ECB het grootschalige monetaire verruimingsprogramma uitbreidt. President Draghi is voorlopig nog afwachtend, maar door de permanent lage inflatie, neemt de druk op de ECB toe. Ook zijn er politieke risico’s in de eurozone.

Ook de Japanse centrale bank wordt mogelijk tot ingrijpen gedwongen. Door de lage binnenlandse inflatie en de afgenomen vraag vanuit China dook de inflatie onlangs weer onder het nulpunt. De gouverneur van de Bank of Japan gaf in september echter aan dat de centrale bank “niet zal aarzelen om in te grijpen” mocht de inflatiedoelstelling van 2% in gevaar komen.

Lees voor onze complete analyse van de G4-valuta’s ons speciale rapport met koersvoorspellingen voor de Amerikaanse dollar, de euro, het Britse pond en de Japanse yen tot eind 2017.

Gerelateerde artikelen:
Speciaal rapport – Herziene voorspellingen G10-valuta’s
Speciaal rapport – Valutavoorspellingen opkomende landen

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.