Nederland als doorvoerland – De gevolgen van de groeiende wederuitvoer

Hidde Rupp28/okt/2015Uncategorised

Een van de belangrijkste trends die de gehele logistieke sector beïnvloedt, is het toenemende belang van Nederland als doorvoerland. De wederuitvoer groeit al jaren sneller dan de Nederlandse uitvoer en de sector die hier het meeste van profiteert is de logistiek. Nederland is aantrekkelijk als vestigingsplaats voor buitenlandse ondernemingen die van hieruit het achterland bedienen. De vraag naar grootschalige distributiecentra is sterk gestegen de investeringen in logistiek vastgoed bedroegen in 2015 circa 400 miljoen euro. Er zijn echter ook trends die de winstmarges onder druk zetten zoals de stijgende Amerikaanse dollar.

Verschuiving bestemmingslanden
De afgelopen jaren heeft de Nederlandse export zich in toenemende mate op niet-eurolanden geconcentreerd. Tussen 2013 en 2015 groeide het aandeel van niet-eurolanden in de Nederlandse export van 43,5% naar 45,3%. Een van de landen die als bestemmingsland van de Nederland een grote groei doormaakt is China. Er werd in 2014 voor 9,3 miljard euro naar China geëxporteerd. 33,9% van de goederenuitvoer naar China is wederuitvoer. De handel met China droeg 4,4 miljard euro bij aan de Nederlandse economie, vergeleken met 1,6 miljard euro tien jaar geleden. Met de export naar China zijn ook 62.000 Nederlandse banen gemoeid, waarvan 20.900 in de sectoren handel, vervoer, opslag en horeca. (Bron: CBS)

Toename vrachtvolumes
Mede door de groeiende wederuitvoer, nemen de vrachtvolumes toe. De tarieven stijgen door de sterke concurrentie echter niet altijd mee en de marges blijven onder druk staan. Er moet dus efficiënter worden gewerkt en daarvoor is constante innovatie nodig. Door betere planning van ladingen en overslag kunnen wachttijden worden gereduceerd. Technologie die exacte informatie levert over de locatie van de goederen en de status van de transportmiddelen, speelt hierbij een grote rol. Ook kan dit helpen om het aantal lege ritten en vaarten te reduceren en komt dit tegemoet aan de groeiende vraag naar duurzame logistieke diensten.

Meer internationale concurrentie
De Nederlandse logistieke dienstverlening wordt steeds meer afhankelijk van wederuitvoer. Om grotere volumes en de beperkte marge op de wederuitvoer optimaal te kunnen benutten, is het belangrijk dat logistieke dienstverleners zich onderscheiden op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening, efficiëntie en toegevoegde waarde. Er is bij de wederuitvoer namelijk meer concurrentie van buitenlandse dienstverleners en andere overslaglocaties. Dit is bijvoorbeeld te zien in het wegvervoer waar Oost-Europese transportbedrijven aan marktaandeel winnen. Toch biedt dit ook mogelijkheden in de zin van uitbesteding van werk wat tot kostenbesparingen kan leiden.

Sterke dollar
Logistieke dienstverleners bieden vaak een breed pakket diensten aan met het doel de klant zo veel mogelijk werk uit handen te nemen. Vanwege de sterke focus op service, bevinden deze bedrijven zich dicht bij de klant. Dat bepaalt in grote mate de kapitaalstromen binnen het bedrijf. Het organiseren en financieren van het vervoer komt vaak voor rekening van de exporteur.
Veel Nederlandse logistieke dienstverleners ontvangen dus een groot deel van hun inkomsten in euro’s, terwijl een deel van de ingekochte vervoerscapaciteit, bemanning, brandstof en diensten in buitenlandse valuta’s wordt betaald. Afgezien van enkele betalingen in lokale valuta’s, speelt de Amerikaanse dollar een grote rol. Een sterke dollar is voor veel bedrijven dus van grote invloed op de winstgevendheid.

Flexibele oplossing
Vanwege de dynamiek van de logistieke sector en het feit dat inkomsten en uitgaven soms moeilijk te voorspellen zijn, is het aantal ondernemingen dat een actief wisselkoersbeleid voert nog vrij klein. Wel krijgen we vanwege de stijgende dollarkoers steeds vaker vragen over flexibele oplossingen voor het beperken van koersrisico. Gelukkig kunnen we vaak een passende oplossing bieden.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de valutastromen binnen uw organisatie. We kunnen u helpen bij het reduceren van uw valutarisico en het realiseren van kostenbesparingen op uw internationale transacties.

Gerelateerde artikelen:
Verschuiving binnen de Nederlandse import
Speciaal rapport – Herziene voorspellingen G4-valuta’s

Printen

Geschreven door Hidde Rupp

Nederlandse Marketing Executive met een achtergrond in internationale handel, buitenlandse talen en interculturele communicatie.