Dollar zoekt nieuwe toppen

Enrique Díaz-Álvarez30/nov/2015Valuta-updates

De handelsonderbreking vanwege Thanksgiving heeft geen verandering gebracht in de trends die de valutamarkten in november hebben gedomineerd.

De dollar steeg naar nieuwe toppen voor dit jaar tegenover de andere grote valuta’s, nu een steeds groter deel van de markt verwacht dat de ECB komende week stevige beleidsverruimingen zal aankondigen, terwijl grondstoffenprijzen wereldwijd moeite hadden een bodem te vinden. En Europese valuta’s bleven verder dalen tegenover de greenback.

EUR

De vraag is nu in hoeverre de verruiming door de ECB al is ingeprijsd nu de euro het $1,06-niveau heeft doorbroken, én of president Draghi donderdag aan deze verwachtingen kan voldoen nu het ECB-bestuur op zijn minst verdeeld is. Wij denken dat het moeilijk zal zijn voor de ECB om deze verwachtingen te overtreffen en daarom verwachten wij dat de euro tot het einde van het jaar niet door de huidige niveaus zal zakken.

Hoewel alle ogen nu gericht zijn op de ECB-vergadering van donderdag hebben we afgelopen week ook enkele goede cijfers uit de eurozone gezien. De PMI-stemmingsindex voor het bedrijfsleven verraste licht positief, de inkoopmanagersindex steeg met 0,5 procentpunten naar 54,4 punten. Dat is bijna het hoogste punt in vijf jaar. Dit cijfer is consistent met een economische groei van iets meer dan 2%, hoewel we daar bij moeten aantekenen dat de reële cijfers de laatste tijd iets slechter uitvielen dan de stemmingsindices.

Echter, op de valutamarkten werd dit positieve nieuws grotendeels genegeerd, omdat de focus nu geheel ligt op de vooruitzichten van een verruiming door de ECB. Wij voorzien actie op drie fronten: vergroting van de omvang van het opkoopprogramma voor obligaties (QE), verlaging van de depositorente en uitbreiding van het aantal instrumenten in het opkoopprogramma.

USD

De Amerikaanse economie leverde vorige week een verdeeld beeld. Het BNP-cijfer over derde kwartaal opwaarts werd weliswaar herzien van 1,5% naar 2,1%, maar dat was het resultaat van toegenomen voorraden. Die voorraaden worden normaal gesproken de komende kwartalen weer afgebouwd.

Aan de andere kant was het handelstekort in oktober nogal wat beter dan verwacht. Het lijkt er op dat de exportsector de groei in de VS in het lopende kwartaal niet langer zal afremmen. Dat is een indrukwekkende ontwikkeling gezien de recente revaluatie van de Amerikaanse dollar.

Over het geheel gezien lijkt de Amerikaanse economie in staat te zijn een groei van 2 tot 3 procent vast te houden en ook een gestage banengroei te laten zien, zelfs na de recente stijging van de munt. Daardoor ligt de weg open voor de Federal Reserve om vanaf de december-vergadering te beginnen met het laten stijgen van de rente.

GBP

De najaarsverklaring verraste ons en de algemene verwachtingen in de markt door lagere bezuinigingen op de overheidsuitgaven aan te kondigen dan was verwacht in de komende jaren. Echter, deze bescheiden fiscale verlichting wordt bijna volledig gecompenseerd door de komende belastingverhogingen. Desondanks zorgen bezuinigingen in het algemeen voor een grotere impact op de korte termijn zodat de aankondiging in het algemeen alsnog ondersteunend werkt voor economische groei en daarmee sterling verder omhoog stuurde direct nadat het nieuws werd vrijgegeven. Deze groei werd echter tenietgedaan toen de focus zich verplaatste naar de aanstaande ECB vergadering en het pond uiteindelijk een daling moest noteren ten opzichte van zowel de euro als de dollar aan het einde van de week.

 

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.