Historische renteverhoging op til

Enrique Díaz-Álvarez14/dec/2015Valuta-updates

Sinds de vorige voorzitter, Ben Bernanke, tijdens het toppunt van de financiële crisis in december 2008 aankondigde dat de Federal Reserve zijn belangrijkste rentetarief zou verlagen naar effectief nul heeft de Amerikaanse centrale bank een beleid gevoerd dat neerkomt op een monetair nood-beleid.

Echter, nadat de huidige topvrouw Janet Yellen de noodzaak om ‘geduldig’ te zijn uit de verklaring van maart dit jaar weghaalde, hebben valutahandelaren begerig uitgezien naar de eerste renteverhoging in de VS sinds 2006.

16 DECEMBER CRUCIAAL

Alle ogen op de valutamarkten zijn nu volledig gericht op de komende monetaire beleidsvergadering van de Fed, om 20.00 uur Nederlandse tijd op 16 december, wanneer de Amerikaanse centrale bank naar aller verwachting een verhoging van het belangrijkste rentetarief zal aankondigen, de eerste keer in negen jaar.

Tijdens de vorige vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) in oktober liet de Federal Reserve de deur wagenwijd open staan voor een renteverhoging deze maand. Hoewel de beleidsmakers stelden dat ze de economische en financiële ontwikkelingen in het buitenland nauwlettend zouden volgen, verwijderden ze de zin uit de voorgaande verklaring, waarin werd gesuggereerd dat de wereldwijde ontwikkelingen de economische groei zouden kunnen vertragen.

RENTEVERHOGING AFHANKELIJK VAN CIJFERS

Belangrijk is ook dat de Fed expliciet de mogelijkheid noemde van een renteverhoging in december door te stellen: “Bij het bepalen of het passend is rente tijdens de komende vergadering te verhogen, zal het Committee de voortgang beoordelen – zowel de gerealiseerde als de verwachte – ten aanzien van de doelstellingen van maximale werkgelegenheid en 2% inflatie”. Voor ons is het duidelijk dat aan deze voorwaarden in de afgelopen maanden is voldaan.

Economische cijfers die sinds de laatste vergadering van de Federal Reserve verschenen, met name ten aanzien van de arbeidsmarkt, zijn voldoende positief geweest om in onze ogen een verhoging te garanderen. De twee laatste nonfarm payroll cijfers overtroffen beide de verwachtingen. Het cijfer over oktober vloog omhoog naar een herzien cijfer van 298.000, het hoogste niveau van het hele jaar (grafiek 1), terwijl de ontwikkeling in november ook een solide ontwikkeling liet zien, waardoor het driemaands gemiddelde naar een gezond cijfer van 220.000 steeg. De werkloosheid staat nu met 5,0% op het laagste niveau in zeven jaar, terwijl de groei van de lonen, hoewel nog steeds bescheiden, op het hoogste peil staat sinds eind 2009.

Grafiek 1: US nonfarm payrolls (2010 – 2015)
Pic1

Bron: Thomson Reuters Datastream d.d. 07-12-2015

Bovendien, de economische groei blijft robuust, ondanks een matiging tot zo’n 2,2% op jaarbasis in het derde kwartaal. De kerninflatie blijft laag, omlaag gezogen door de olieprijsontwikkeling, maar de kernprijsstijging nadert het doel van de centrale bank na een stijging met 1,9% in oktober (grafiek 2), terwijl zorgen over de wereldwijde aandelenmarkten lijken te zijn weggeëbd.

Grafiek 2: Inflatie in de VS (2012 – 2015)Pic2

 

Bron: Thomson Reuters Datastream d.d. 07-12-2015

AGRESSIEF

Uitlatingen van beleidsmakers sinds de vorige vergadering waren havikachtig van toon. Janet Yellen stelde tegenover het Congres in Capitol Hill begin december dat de Amerikaanse economie een aanhoudende gezonde groei zou moeten laten zien en nu een punt bereikt waar het een renteverhoging zou moeten aankunnen.

Terwijl de verwachtingen voor hogere rentetarieven steeds groter werden, steeg de Amerikaanse dollar in december naar het hoogste punt in twaalf jaar (grafiek 3) tegenover de belangrijkste andere valuta’s, slechts omlaag gedreven door de aankondiging van een overweldigende kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank.

Grafiek 3: US dollar index (januari ’15 – december ’15)

Pic3

Bron: Thomson Reuters Datastream d.d. 04-12-2015

ONZE VERWACHTING

Gegeven de recente havikachtiger uitlatingen van de beleidsmakers van de Federal Reserve en de indrukwekkende economische cijfers uit de VS die we de laatste tijd hebben gezien, achten wij het welhaast zeker dat de Federal Reserve zijn monetaire verkrappingscyclus tijdens de vergadering van 16 december zal opstarten.

Hoewel er ongetwijfeld dissidenten zullen zijn, wellicht zelfs drie, verwachten wij dat de rente met 0,25% wordt verhoogd, waarbij de Fed zal benadrukken dat verdere verhogingen geleidelijk zullen verlopen en afhankelijk zullen zijn van cijfers. De markten zijn het daar nu ontegenzeggelijk mee eens, waarbij de verwachting voor een renteverhoging in december nu op bijna 80% ligt, het hoogste cijfer tot dusver dit jaar. Wij denken echter dat dit cijfer nog hoger zou moeten zijn.

Een geleidelijke stijging van de rentetarieven in de Verenigde Staten zou er toe moeten leiden dat de Amerikaanse dollar verder zal versterken tegenover de bijna alle valuta’s in de wereld. De stijging zou tegenover de euro het grootst moeten zijn, gegeven de recente verruimingsmaatregelen van de Europese Centrale Bank. De stijging tegenover het pond sterling zal geleidelijker verlopen.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.