Zorgen om yuan onterecht

Enrique Díaz-Álvarez11/jan/2016Valuta-updates

Gegeven de onrust op de wereldwijde markten, waarbij Amerikaanse aandelenkoersen de slechtste start van een jaar uit de historie beleefden, bleef het rond de grootste G-10 valuta’s opmerkelijk rustig. Deze handelden de hele week binnen krappe marges, met uitzondering van de Japanse yen, die 2-3% steeg tegenover de Amerikaanse dollar, de euro en het Britse pond als gevolg van een vlucht naar veiligheid.
Een heel ander verhaal was dat van de grondstoffen gerelateerde valuta’s, zoals die van Australië, Nieuw Zeeland en Canada. Deze daalden wereldwijd scherp in navolging van andere risicovolle beleggingen.

Tevreden

Bijzondere aandacht geldt de angst rond de Chinese yuan, waar geruchten de kop op staken over een volgende scherpe devaluatie. Wij denken dat deze geruchten overdreven zijn en dat de Chinese autoriteiten tevreden zijn met hun munt die verhandeld wordt in lijn met het gewogen mandje van valuta’s, zoals de regering vorige maand aankondigde.
Cijfers die vorige week in de Eurozone werden gepubliceerd waren consistent met het zwakke herstel dat het blok de afgelopen kwartalen heeft laten zien. De PMI stemmingsindex voor het vertrouwen van het bedrijfsleven neigde omhoog, waarbij het niveau van 54 consistent is met een aanhoudende groei van 2%.

Zorgwekkend

Echter, er waren zorgwekkende ontwikkelingen ten aanzien van de vooruitzichten voor de inflatie, waar de cijfers de verwachtingen overtroffen met een percentage van 0,2% en een kerninflatie van 0,9%. De deflatoire druk blijft dus in takt.

Politieke onrust

In de periferie heerst weer politieke onrust. Spanje heeft te kampen met een afscheidingsbeweging en lijkt niet in staat een nieuwe regering te vormen. Deze factoren, gecombineerd met de wereldwijde onrust op de financiële markten, betekenen volgens ons dat de markt nog onvoldoende rekening houdt met de mogelijkheid van nog een extra verruiming van het QE-programma na de verruiming die in december werd aangekondigd.
De sterke werkgelegenheidscijfers over december, normaal gesproken een van de belangrijkste economische nieuwsitems wereldwijd, werden door de financiële markten wereldwijd nagenoeg geheel genegeerd.

Werkgelegenheid

De Amerikaanse economie blijft positieve geluiden laten horen. De werkgelegenheid steeg met 291.000 banen, het voorgaande cijfer werd opwaarts bijgesteld met 50.000. Dit cijfer was veel beter dan verwacht en andere arbeidsmarktindicatoren (zoals werkloosheid) waren ook positief, met enige uitzondering het cijfer van de lonen, dat afgelopen maand onveranderd was. Wij denken dat de gezonde arbeidsmarkt de beste garantie vormt voor een aanhoudend sterke Amerikaanse economie, ongeacht externe factoren en fluctuaties op de markten. Wij blijven dan ook bij onze verwachting dat de Fed doorgaat op het pad van geleidelijke verkrapping, wat de Amerikaanse dollar sterk zal houden tegenover de andere belangrijke valuta’s.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.