ECB kalmeert financiële markten, maar euro staat onder druk

Niki Clauw25/jan/2016Valuta-updates

Afgelopen week was er opnieuw onrust op de markten, totdat ECB president Draghi met zijn persconferentie eindelijk voor kalmte zorgde. De Europese Centrale Bank bevestigde onze verwachtingen en kondigde verdere verruiming aan voor de eerste helft van 2016. Draghi liet merken dat dit bij de eerstvolgende bijeenkomst in maart al het geval zou kunnen zijn. Aangezien een zee van liquiditeit aan de kant van de ECB de gevolgen van de verkrapping van de Fed meer dan goed zal maken, slaakten markten wereldwijd een zucht van opluchting en gingen alle risicovolle beleggingen weer omhoog. Dit gold zowel voor aandelen als voor grondstoffen en valuta’s van opkomende markten.

Daar tegenover kwam de euro weer onder druk te staan, die aan het einde van de week verzwakte tegenover alle andere belangrijke valuta’s, uitgezonderd de Zwitserse frank en de Japanse yen.

De Britse pond stabiliseerde eindelijk tegenover de dollar en kon voor het eerst in weken een wekelijks herstel boeken tegenover de euro. Echter, verruimingsgezinde commentaar van de heer Carney, de verwachte onrust rond het Brexit referendum en het uitblijven van loonstijgingen brengen ons ertoe onze verwachting voor een renteverhoging van de Bank of England te verschuiven naar het vierde kwartaal van 2016. We stellen onze verwachtingen tegenover de Amerikaanse dollar dan ook licht neerwaarts bij.

Onze klanten profiteerden van de post-ECB verkoopgolf van de euro om aan meer aantrekkelijke niveaus te kunnen verkopen.

In Nederland

Erg positief nieuws vanop de arbeidsmarkt: De werkloosheidscijfers daalden onverwacht naar 6.6%, een aangename verrassing. Dit is de laagste stand sinds 2012 en de gestage groei van de arbeidsmarkt zou de economische groei in Nederland standvastig moeten houden met een jaarlijks bbp rond 2% voor 2016.

EUR

Na de voorbije weken een zijwaarts patroon gevolgd te hebben, leek de gemeenschappelijke munt de neerwaartse trend tegenover de Amerikaanse dollar weer op te nemen als gevolg van de nogal agressieve verruimingsgezinde uitspraken van ECB-president Draghi. De ECB vergadering verliep volledig naar onze verwachting door de aankondiging van de mogelijkheid tot extra versoepeling in de komende maanden, mogelijk zelfs al in maart. Dat is veel vroeger dan waarop de markten hadden gerekend en duwde als gevolg de euro naar het laagste punt in twee weken tegenover de Amerikaanse dollar. Bovendien maakte de ECB duidelijk dat het verwacht dat de inflatie zeer laag blijft en misschien zelfs negatief, aangezien de neerwaartse risico’s na de decemberbijeenkomst zijn toegenomen door invloeden van buitenaf.

Economisch nieuws verhoogde vrijdag alweer de druk op de euro. De bekendmaking van het PMI zakelijke sentiment zorgde voor een negatieve verrassing en viel bijna een punt lager uit op 53.5. Dit is het laagste niveau in bijna een jaar. Het lijkt erop dat de recente volatiliteit op de markten een deuk heeft geslagen in het vertrouwen van het zakenleven en we vermoeden dat het haast zeker is dat de ECB verdere verruimingsmaatregelen zal aankondigen na de bijeenkomst in maart.

USD

Het enige economische nieuwe uit de Verenigde Staten was een lager dan verwachte inflatie, gestuurd door lagere voedselprijzen. De meer relevante kerninflatie, waarin volatiele voedsel- en energieprijzen zijn uitgesloten, geeft echter een betere weergave en steeg met 0.1% naar een degelijke 2.1%. Dit is het hoogste niveau sinds 2012.

Alle ogen zijn nu gericht op de vergadering van het FOMC van deze week. Er wordt verwacht dat de rente ongewijzigd zal blijven, maar de toon van de verklaring zal bepalend zijn voor de mate waarin de onrust op de financiële markten de plannen van het FOMC heeft beïnvloed, namelijk het verhogen van de rente met ruwweg 0.25% per kwartaal. .

GBP

De werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk blijft dalen en bevindt zich nu op een niveau van 5.1%, het laagste sinds de val in 2005. De arbeidsmarkt heeft dit echter nog niet vertaald naar loondruk. De wekelijkse verdiensten daalden van 0.1% naar 1.9% over het jaar. Dit tamelijk teleurstellend resultaat is één van de belangrijkste redenen waarom we onze verwachte timing voor de eerste renteverhoging van de Bank of England bijstellen naar het laatste kwartaal van 2016. Een andere belangrijke reden voor onze visie voor het uitstellen van de renteverhoging is de verruimingsgezinde commentaar van president Carney. Hij focuste nagenoeg enkel op de redenen om de rente niet te verhogen en bleef zijn verbazing uiten over de afwezigheid van de loondruk, zelfs nu de arbeidsmarkt aantrekt. Hij uitte ook zijn bezorgdheid over de neerwaartse risico’s door de recente onrust op de markten. Het is duidelijk dat de meerderheid van het MPC, die momenteel stemt tegen een verhoging van de rentes, niet zal veranderen op korte termijn. Daardoor is onze verwachting voor een mogelijke renteverhoging bijgesteld naar het laatste kwartaal van 2016.

Abonneer u hier en ontvang onze valuta-updates via e-mail

Printen

Geschreven door Niki Clauw

Dutch Marketing Executive at Ebury