Financiële markten wachten op verdere stimulansen van ECB

Enrique Díaz-Álvarez08/mrt/2016Valuta-updates

Financiële markten focussen deze maand wereldwijd op de bijeenkomsten van centrale banken in de VS en, meer dreigend, in de eurozone.

Tijdens de meest recente monetaire beleidsvergadering in januari bevestigde de Europese Centrale Bank (ECB) onze tegendraadse verwachting van verdere verruiming in de eerste helft van 2016. Hoewel ECB-voorzitter Mario Draghi geen nieuwe beleidsmaatregelen introduceerde, suggereerde hij sterk dat bijkomende stimulansen zouden kunnen worden aangekondigd tijdens de volgende bijeenkomst die deze donderdag op 10 maart zal plaatsvinden.

Draghi beweerde dat de verwachting voor inflatie significant was verslechterd sinds hun decemberbijeenkomst, in lijn met de recente instorting van wereldwijde olieprijzen. Hij uitte ook zijn zorgen in verband met ‘tweede-ronde-effecten’ zoals de dalende loondruk met de door China veroorzaakte volatiliteit op wereldwijde financiële markten en grondstoffenmarkten, wat neerwaartse risico’s verhoogt voor de economie in de eurozone.

Draghi herhaalde dat er ‘geen grenzen’ zijn in hoeverre beleidsmakers bereid zijn te handelen binnen hun mandaat bij het ‘herzien’ van het bestaande stimulusprogramma tijdens deze volgende bijeenkomst.

Figuur 1: EUR/USD (februari 2016 – maart 2016)
Figure 1 EUR USD (February 2016 March 2016)

Bron: Thomson Reuters Datastream  Datum: 07/03/2016

Verwachtingen voor verdere monetaire verruiming in de eurozone hebben de euro reeds 4% doen dalen tegenover de Amerikaanse dollar sinds midden februari (figuur 1).

De opsprong van de euro gedurende de eerste helft van februari werd naar onze mening vooral veroorzaakt door de sterke aanwezigheid van long posities van de dollar tegenover de euro op de financiële markten.  Wanneer deze werden opgeruimd kon weinig de hervatting van de neerwaartse trend voor de euro verhinderen. Sinds de januaribijeenkomst van de ECB bleven economische omstandigheden verslechteren.

De eurozone viel opnieuw in deflatie in februari nadat de groei van de jaarlijkse consumentenprijsindex weer onder nul daalde naar -0.2%. De meer stabiele kerninflatie daalde ook ongewoon met 0.3% naar slechts 0.7% (figuur 2), terwijl producentenprijzen ver in negatief gebied blijven.  

Figuur 2: Inflatie eurozone (2013 – 2016)
Figure 2 Eurozone Inflation Rate (2013 2016)

Bron: Thomson Reuters Datastream  Datum: 07/03/2016

De PMI stemmingsindex indicatoren daalden voor drie opeenvolgende maanden. De samengestelde index daalde vorige maand naar 52.7 voor de derde opeenvolgende keer.  Deze indexen zijn waarschijnlijk de meest nauwkeurige indicatoren voor de eurozone en de slechte prestatie’s zullen Draghi’s mening tegenover de Bundesbank haviken zeker versterken tijdens de maartbijeenkomst van deze week.

Onze visie is in lijn met de consensus, namelijk dat de ECB haar monetaire stimuleringsmaatregelen zal verhogen tijdens de vergadering op 10 maart. We verwachten een extra verlaging van de depositorente met 10 basispunten, die momenteel reeds negatief is op -0.3%, en een sterke mogelijkheid voor een uitbreiding van het bestaande verruimingsprogramma van 60 miljard euro per maand. Mogelijk zien we ook maatregelen die het banksysteem kunnen ondersteunen vanuit regelgevend perspectief en kapitaalbehoefte.

De recente stroom van negatief economisch nieuws in combinatie met verruimingsgezinde uitspraken van president Draghi betekent dat bijkomende verruiming deze maand volledig is ingeprijsd. Een gebrek aan actie zal gezien worden als een zware teleurstelling en zal de euro sterk opwaarts onder druk zetten, wat op dit moment het laatste is dat de eurozone nodig heeft.

Wij verwachten dat Draghi het zich niet kan veroorloven om de markten teleur te stellen. Daarom voorspellen we dat de euro significant zwakker zal eindigen tegenover het pond en lager tegenover de Amerikaanse dollar, naar pariteit in het derde kwartaal van dit jaar.

De ECB-vergadering op donderdag houdt een ernstig risico in en veel financiële managers hebben hun EUR/USD exposure gehedged.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.