Donald Trump heeft officieel de verkiezingen in de VS gewonnen

Enrique Díaz-Álvarez09/nov/2016Valuta-updates

De eerste marktreactie is erg negatief. De Mexicaanse Peso heeft het meest geleden met een daling van meer dan 10%. Aandelen verloren 4%- 5% terwijl de euro ongeveer 2% tegen de US dollar heeft gewonnen. Het Britse pond heeft een kleine 0.4% gewonnen. De opkomende markten lijken harde klappen te krijgen hoewel, verbazingwekkend genoeg, niet tegenover de US dollar.

De impact zal gevoeld worden door de gehele financiële markten. Hierbij zal de hamvraag zijn hoever de markten kunnen dalen, de aandelenmarkt in het bijzonder. Als deze dalingen beperkt blijven tot vergelijkbare niveau’s als waar het V.K. mee te kampen had na de Brexit, zal de economische schade wellicht beperkt blijven.

Economisch Beleid

Trump zijn economisch beleid is nooit volledig duidelijk geweest en hij staat inmiddels bekend om vaak van visie te wijzigen. Echter zijn er een tweetal thema’s met tegenstrijdige korte- termijn effecten op de economie:

Het ligt in lijn der verwachting dat er naar handelsbeperkingen zal worden gekeken. Hoop hierbij is echter dat deze beperkt zullen blijven door het naar vrije handel neigende (ondanks in handen van Republikeinen zijnde) Congress. Op het economisch vertrouwen zal dit echter een negatieve invloed zijn.

Volgend jaar kunnen significante fiscale stimuleringsmaatregelen verwacht worden in de VS. Een belastingverlaging lijkt bijna zeker. Ook heeft Trump positief gesproken over algemene investeringen in infrastructuur.

Impact op valuta

We zullen waarschijnlijk een rally op de korte termijn zien. Of dit op de langere termijn kan worden volgehouden zal afhangen van de cruciale reactie van de Federal Reserve. In ieder geval zal deze schok ertoe leiden dat wij onze verwachtingen voor de EUR/USD opwaarts bij zullen stellen.

Opkomende markten

Valuta in opkomende markten zullen waarschijnlijk een snelle daling meemaken, gevolgd door een pauze waarin de markten wachten op verdere duidelijk rondom de intenties en beleidsmaatregelen van de regering Trump. Het is hierbij mogelijk dat deze daling nieuwe kansen zal scheppen in de valuta van landen die minder afhankelijk zijn van export naar de VS.

Kansen op een renteverhoging nemen af

De kans op een renteverhoging door de Federal Reserve zijn afgenomen tot minder dan 50%, een relatief beperkte daling ten opzichte van de beweging die we elders zien. Naast de dalingen in de financiële markten zullen de komende dagen Fed toespraken kritiek zijn om de impact van dit verkiezingsresultaat op de FOMC vooruitzichten te bepalen.

Hierbij zal de toespraak van Stanley Fischer op 11 november het eerste moment zijn waar de markten nauwlettend naar zullen kijken.

Op de korte termijn zullen wij interessante niveau’s voorbij zien komen om in meerdere valuta posities te nemen. Over de langere termijn, zoals we in het verleden ook veelal in tijden van crisis gezien hebben, kunnen we verwachten dat centrale banken alles zullen doen wat nodig is om kalmte op de markten terug te brengen en excessen te voorkomen. Dit zowel door communicatie richting de markt als directe beleidsmaatregelen.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.