Valutamarkt houdt Trump in de gaten

Enrique Díaz-Álvarez28/mrt/2017Valuta-updates

Na de desastreuze mislukking van de Republikeinen om Obamacare te herroepen en te vervangen is de toekomst wat betreft Trump ’s plannen om significante belastingverlagingen door te voeren en om een investeringspakket in de infrastructuur door te voeren onzekerder dan ooit.
Aangezien het onwaarschijnlijk is dat macro-economisch nieuws voor verrassingen kan gaan zorgen zullen de valutamarkten zich met name richten op de Amerikaanse politieke kalender en – in het bijzonder – op de interne spanningen binnen de Republikeinse partij en het geworstel over de belastinghervorming van de regering Trump.

Inflatiecijfers

Afgezien van de Amerikaanse politiek zal de focus deze week vooral gericht zijn op de inflatie n de Eurozone. Vrijdag komen de nieuwe cijfers naar buiten. Die zullen de eerste test vormen van de optimistische vooruitzichten die de ECB-staf heeft geuit van een gestage stijging van de Europese inflatie in de richting van het doel van de ECB.

Weifelachtig

Afgelopen week volgden de markten een vlak patroon, waarbij alle G-10 valuta’s – met uitzondering van de Australische dollar en de yen – de week afsloten met een verschil van hooguit 1% ten opzichte van de voorgaande week. Deze weifelachtige stemming gold ook voor de valuta’s van de opkomende markten, waar de Zuid-Afrikaanse rand en de Braziliaanse reaal zich in tegengestelde richting bewogen bij gebrek aan een motovatie om een van beide kanten op te gaan. Zelfs de positieve PMI-cijfers uit de Eurozone van vrijdag, en ook Trump ’s onmachtigheid om Obamacare te herroepen waren niet in staat handelaren uit hun lethargische houding te krijgen.

Britse inflatie

De positieve verrassing van het Britse inflatiecijfer van afgelopen week bevestigen in onze optiek dat de markten de kans op een renteverhoging voor het einde van dit jaar in Engeland aanzienlijk onderschatten. De onderliggende inflatie staat al op 2%, de arbeidsmarkt is krap en we hebben nog niet eens de gevolgen gezien van de hogere importprijzen door het verzwakte pond. Deze houding, en ook het ‘buy the rumour, sell the fact’ effect die we zien rond het in werking stellen van artikel 50 betekent dat de recente opmars van het Britse pond nog wel even te gaan heeft, met name tegenover de euro.

Liquiditeitsvraag

De markten negeerden grotendeels de hoger dan verwachte vraag naar ECB liquiditeit van de Europese banken bij de laatste lange termijn herfinancierings operatie, de LTRO. Meer dan €233 miljard aan goedkope leningen werden opgepikt, hoewel het verre van duidelijk is of dit een iets verhoogde risico bereidheid van de kant van de financiële instituten in de Eurozone reflecteert. De PMI index die het vertrouwen van het zakenleven weergeeft was echter ondubbelzinnig positief en stijgt nu naar een top van 56,5 binnen de cyclus en is consistent met een groei in de Eurozone van rond de 2,5%. De BBP-cijfers over het eerste kwartaal moeten goed in de gaten gehouden worden om te zien of het vertrouwen zich ook vertaalt in hogere investeringen.
Enrique Diaz-Alvarez is chief risk officer en staat aan het hoofd van het analistenteam van Ebury in New York. Vanwege zijn gedrevenheid, passie en gedegen kennis, wordt Enrique door Bloomberg erkend als een van de meest accurate voorspellers van de marktbewegingen.

Printen

Geschreven door Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.