Tips voor het beperken van valutarisico

Menne Mennes30/jan/2018Uncategorised

Als u zaken doet buiten de eurozone is de kans groot dat u uw leveranciers in vreemde valuta betaalt of vreemde valuta ontvangt van uw afnemers. Veranderende wisselkoersen kunnen in dat geval uw bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden. Er zijn verschillende oplossingen waarmee u uw onderneming kunt beschermen tegen ongunstige koersontwikkelingen.

Wat is valutarisico?

Valutarisico is het risico dat wisselkoersschommelingen uw bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden. De waarde van het bedrag in euro’s verandert door koersschommelingen. Omdat valutarisico winstmarges onder druk kan zetten, kiezen veel bedrijven ervoor hun blootstelling aan valutarisico af te dekken.

Voorbeelden valutarisico

Zowel importeurs als exporteurs kunnen valutarisico lopen, en het niet afdekken kan leiden tot een negatief resultaat:

Voorbeeld exporteur

Een exporteur naar de Verenigde Staten die een contract heeft afgesloten om goederen te leveren en betaald krijgt in Amerikaanse dollars. Als de koers van de euro stijgt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, leveren de dollars minder euro’s op.

Voorbeeld importeur

Een importeur vanuit de Verenigde Staten met betalingen aan de leveranciers in Amerikaanse dollars. Als de koers van de euro daalt ten opzichte van de dollar, zijn meer euro’s nodig om hetzelfde bedrag in dollars krijgen.

Hoe kunt u valutarisico’s beperken?

Naast het direct (ver)kopen van vreemde valuta tegen de spot wisselkoers kunt u er ook voor kiezen om een valutatermijntransactie af te sluiten. Met een valutatermijntransactie spreekt u een vaste wisselkoers af voor een bepaald bedrag en vooraf vastgestelde periode. De koers van de vreemde valuta heeft in deze periode geen invloed op het bedrag in euro’s dat u betaalt of ontvangt. U weet vooraf precies hoeveel u ontvangt of moet betalen, los van de dan geldende wisselkoers.

Er zijn twee type valutatermijntransactie die vaak ingezet worden om de blootstelling aan valutarisico te beperken:

1. Vaste valutatermijntransacties. Valuta worden geconverteerd tegen een afgesproken toekomstige wisselkoers (de termijnkoers) op een vast tijdstip. Als de periode waarop de conversie in de toekomst gedaan dient te worden een vast is, is dit een goed product om zekerheid over over marges in de toekomst te krijgen

2. Open valutatermijntransacties. Valuta worden geconverteerd tegen een afgesproken toekomstige wisselkoers (de termijnkoers) en kunnen geconverteerd worden gedurende een afgesproken periode. Als er flexibiliteit gewenst is omtrent de periode waarop de conversie in de toekomst gedaan dient te worden is dit een goed product om zekerheid over over marges in de toekomst te krijgen.

Voordelen en aandachtspunten

Met valutatermijntransacties weet u vooraf exact hoeveel u betaalt of ontvangt in euro’s en bent u niet afhankelijk van een schommelende wisselkoers. Voor het afgesproken bedrag en de afgesproken looptijd bent u beschermd tegen een voor u ongunstige koersontwikkeling.  Bij een valutatermijntransactie geldt echter wel een verplichting voor twee partijen. Als u de valutatermijntransactie tussentijds beëindigt, kunt u met kosten te maken krijgen.

Oplossingen op maat

Ebury is een internationaal fintech bedrijf en specialiseert zich in de bovenstaande valuta diensten. Uiteraard kan Ebury u nog meer oplossingen bieden om uw valutarisico’s te beheersen. Onze valuta specialisten hebben veel expertise en volgen de internationale financiële markten in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika op de voet. Zij kunnen u in een persoonlijk gesprek een mogelijk passende oplossing bieden. U kunt contact opnemen met onze specialisten via de onderstaande contactgegevens en langs komen voor een kop koffie en een vrijblijvend gesprek.

T: +31 (0) 20 217 0810

E: info@ebury.nl

Printen

Geschreven door Menne Mennes

Managing Director Benelux