Krappe FX-markten blijven binnen bandbreedtes, ondanks tollende aandelenkoersen

 • Terug naar alle blogs
 • Ebury in het nieuws
  Over Ebury
  Product Updates
  Speciale rapporten
  Trade Finance
  Valuta-updates
  Video's
 • Latest

7 January 2019

Auteur
Enrique Díaz-Álvarez

Chief Risk Officer at Ebury. Committed to mitigating FX risk through tailored strategies, detailed market insight, and FXFC forecasting for Bloomberg.

De ongewone volatiliteit op de aandelenmarkt rond de feestdagen sloeg niet over op de valutamarkt – met één opvallende uitzondering. Op 3 januari, toen het in Londen al laat in de avond was, droeg een gebrek aan liquiditeit in Tokio rond de feestdagen bij aan een enorme rally van de yen ten opzichte van de meeste G10-valuta’s.

D
eze rally ontstond binnen een paar seconden, maar alle winst ging bijna net zo snel weer verloren. De yen stond rond de feestdagen bovenaan de G10-ranglijst, maar het Britse pond, de euro en de dollar eindigden allemaal min of meer waar ze begonnen waren.

De chaos die rond de kerst op de aandelenmarkten ontstond, heeft als belangrijkste gevolg dat de marktverwachtingen over het handelen van de Federal Reserve ingrijpend gewijzigd zijn. De markten verwachten nu tot in 2020 geen renteverhogingen meer, en prijzen zelfs al een aanzienlijke kans op een verlaging in. Naar onze mening staat dit op gespannen voet met de cijfers, bijvoorbeeld in het Amerikaanse payroll report van december. We verwachten dat deze ontwikkeling deels vanzelf teruggedraaid zal worden.

Deze week verschijnen vrij weinig cijfers. De aandacht zal daarom verplaatst worden naar de politiek: het mogelijke handelsakkoord tussen de VS en China, en de hervatting van het debat over de brexit-terugtrekkingsovereenkomst in het Britse parlement.

Belangrijke valuta in detail

EUR


In de afgelopen tijd zijn er wat onheilspellende cijfers uit de eurozone gekomen, die op zwak sentiment duiden. De PMI-indicatoren voor zakelijke activiteit zijn allemaal aanzienlijk gedaald, hoewel ze nog wel op economische groei wijzen. We kunnen niet zeggen in hoeverre dit de weerslag is van de algemene negativiteit rond politieke conflicten met Italië, de brexit en het negatieve sentiment op de aandelenmarkten. We wachten de cijfers van deze maand af voordat we onze verwachtingen voor de euro en de economie van de eurozone echt bijstellen. Deze week verschijnen weinig cijfers, dus we verwachten dat de handel in de gemeenschappelijke munt bepaald zal worden door ontwikkelingen elders.

GBP


Alle ogen zijn nu op het parlement gericht, dat vandaag terugkeert van reces. Volgende week zal waarschijnlijk de eerste stemming plaatsvinden, waarvan algemeen wordt verwacht dat deze zal mislukken. Het verschil tussen de voor- en tegenstemmers zal doorslaggevend zijn: als dit klein genoeg is, dan kan premier May proberen om wat concessies van de EU te krijgen, die bij volgende stemmingen parlementsleden over de streep kunnen trekken. Maar op dit moment zijn er ontzettend veel korte posities in het Britse pond – een van de populairste vormen van speculatieve handel. Dit betekent dat elk positief nieuws over de brexit voor een vrij heftige opwaartse beweging van het pond kan zorgen.

USD


De radicale aanpassingen van de verwachtingen ten aanzien van het toekomstige beleid van de Fed lijken ons niet terecht. Het Amerikaanse payroll report was buitengewoon sterk, en het aantal nieuwe banen was een opwaartse verrassing. Belangrijk is dat de krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar tot opwaartse druk op de lonen begint te leiden – een goed teken voor de consumentenbestedingen in 2019. Niets wijst op een recessie, dus we verwachten dat de Federal Reserve een afwachtende houding zal aannemen en voorspellen dat er in deze cyclus nog één of twee renteverhogingen komen. Daarna zal de basisrente zich stabiliseren binnen een bandbreedte van 2,5-2,75%. Dit stabiele maar lage rentepeil zou risicovolle activa in het algemeen moeten steunen, maar vooral ook de valuta’s van opkomende markten die het meeste te lijden hebben gehad.

DEEL