🎙️ Altijd binnen 20 min. op de hoogte van het laatste financiële nieuws - luister hier naar FX Talk.

Klachtenbeleid

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, ongeacht het aspect, dan horen wij dat graag van u. U kunt per post of e-mail contact met ons opnemen via [email protected]. Gelieve alle correspondentie te richten ter attentie van de Compliance Manager.

Onze klachtenafdeling is het best geplaatst om uw klacht te behandelen en samen met u tot een oplossing te komen.

Ebury Klachtenprocedure

Ebury Partners Belgium NV heeft een interne klachtenprocedure opgesteld om ervoor te zorgen dat uw klacht efficiënt en door de juiste persoon behandeld wordt. Om ons te helpen de klacht zo snel mogelijk te onderzoeken en op te lossen, vragen wij u ons de volgende informatie te bezorgen:

  • Uw naam, adres en klantnummer
  • Een duidelijke omschrijving van uw zorg of klacht
  • Details van wat u zou willen dat wij doen om het recht te zetten
  • Kopieën van gerelateerde documenten, zoals emails
  • Een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken

Wij zullen proberen het desbetreffende geval onmiddellijk en met zo weinig mogelijk ongemak voor u op te lossen. Allereerst is het belangrijk om duidelijkheid te creëren omtrent het het probleem en om met u na te gaan wat wij kunnen doen om het probleem op te lossen. Hoe meer informatie u ons kunt geven, hoe beter.

Het kan voorkomen dat wij het probleem niet onmiddellijk voor u kunnen oplossen. Wanneer wij er niet in slagen uw klacht voor het einde van de volgende dag op te lossen en er nog geen contact met u is opgenomen om een oplossing aan te bieden, sturen wij u binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van uw klacht.

Als uw klacht bijzonder complex van aard is, zullen wij u op de hoogte houden van de vorderingen die wij maken naarmate wij ons onderzoek voortzetten.

In ieder geval zullen wij trachten uw klacht op te lossen en u binnen een maand na ontvangst van uw klacht een volledig antwoord te verschaffen.

Indien wij u niet binnen een maand een definitief antwoord kunnen geven, zullen wij u schriftelijk de vertraging en de oorzaak daarvan meedelen en u de uiterste datum meedelen waarop u ons antwoord kunt verwachten. In ons definitieve antwoord zullen de volgende elementen worden opgenomen:

  • Een samenvatting van de klacht
  • Een samenvatting van het resultaat van ons onderzoek
  • of wij erkennen dat er sprake is geweest van een fout van onze kant en of de klacht gegrond zal worden verklaard
  • Details van een aanbod om tot een schikking te komen en hoe lang dit aanbod zal blijven staan
  • Indien u in aanmerking komt om de zaak voor te leggen aan de Ombudsfin en een kennisgeving van uw recht.

Ombudsfin

Ombudsfin is een officiële onafhankelijke expert in het beslechten van klachten tussen consumenten en ondernemingen die financiële diensten aanbieden in België.

Indien u niet geheel tevreden bent met de door Ebury geboden oplossing, kunt u bij ons een exemplaar van de toelichtende folder van de Ombudsfin verkrijgen of rechtstreeks contact opnemen met de Ombudsfin op het volgende adres:

Ombudsfin
North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, no 8, box 2
1000 Brussels
Tel.: +32 2 545 77 70
Fax: +32 2 545 77 79
E-mail: [email protected]
Web: https://www.ombudsfin.be

Wij waarderen uw feedback. Help ons om het elke keer weer goed te doen, voor elke klant!